Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Shell - Nieuws

Reactie vakbonden uitlatingen Shell inzake salarisontwikkelingen

Maandag 8 februari is er binnen Shell Nederland een mail rond gegaan van Marjan van Loon over de salarismaatregelen 2021, of beter over het ontbreken van deze salarismaatregelen in 2021. In deze communicatie de reactie van de betrokken vakbonden.

Helemaal onderaan in de rode voetnoot staat de volgende zin. “Ook al passen de meerjarige CAO-afspraken niet meer binnen de huidige context, we zullen ons houden aan deze bestaande afspraken (CAO SNC/R). “ Uit de reacties die wij hebben gekregen blijkt dat velen niet tot en met de voetnoot hebben doorgelezen. De zin komt er op neer dat op 1 maart de cao lonen en schalen met 2.5% worden verhoogd en dat het merit budget zoals in de cao beschreven zal worden uitgekeerd.

De bonus daarin tegen wordt ook voor werknemers in het cao gebied niet uitgekeerd. De cao kent een rechtstreekse verwijzing naar de BPF zoals die door Shell Nederland wordt vastgesteld. Nu Shell heeft besloten de BPF over 2020 op nul te zetten is de uitkomst van de in de cao vastgelegde rekensom ook nul. Daar zullen wij ons bij moeten neerleggen.

In het verhaal van Marjan van Loon gaat zij in op de hoge salarissen bij Shell. Citaat: Op dit moment behoren wij tot de bedrijven met de hoogste salarissen in Nederland. Om ook op lange termijn succesvol te blijven, is het logisch dat we ook kijken naar salaris en andere arbeidsvoorwaarden – en ons vergelijken met onze nieuwe concurrenten en minder met uitsluitend de traditionele fossiele (olie- & gas-)bedrijven. Onze opmerking hierbij is dat zij die onder de werkingssfeer van de cao vallen wel  degelijk  horen bij de traditionele fossiele (olie & gas) bedrijven. Als het niveau vergeleken dient te worden zullen wij ons blijven spiegelen aan hetgeen dat gebruikelijk is bij vergelijkbare bedrijven, de traditionele fossiele (olie- & gas-)bedrijven.

Daarnaast is deze beweging al direct na de bankencrisis van 2008/2009 is ingezet en dat de sporen hiervan inmiddels duidelijk te zien zijn.

Nieuwe werknemers in dienst sinds juli 2013 hebben een pensioen op basis van beschikbare premie, wat zeer uitzonderlijk is in de olie sector en de loonlijn van Shell Nederland voor de met de cao vergelijkbare loonschalen ligt 15% lager. M.a.w. Shell Nederland heeft sinds 2009 de ontwikkeling van de lonen al 15% laten afwijken van dat wat in de olie sector en het cao gebied gebruikelijk is.

Het feit dat Shell veel breder kijkt dan de olie sector heeft in 2016 geleid tot een aanval op het merit budget met 5 dagen actie voeren tot gevolg en het mandaat in 2019 voor de cao was zo krap dat het toen is uitgedraaid op 18 dagen actie voeren. Wij hopen van harte dat Shell zich in 2022 realiseert dat alleen het volgen van de oliesector voor het cao gebied een nieuwe escalatie kan voorkomen.

Mede namens de FNV en CNV onderhandelingsdelegaties,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

Bijlage: Gezamelijk pamflet FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid