Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Shell - Nieuws

Overleg bonden met SNR en SNC

Vrijdag 9 maart is er een overleg geweest tussen CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en een vertegenwoordiging van HR van SNR en SNC. Het betrof een regulier overleg waarbij een aantal onderwerpen zijn besproken. In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van hetgeen besproken is.

Business up date Pernis

Van grote invloed op het tegenvallende resultaat over 2017 voor Pernis kan het grote stroom-incident van afgelopen zomer genoemd worden. Door dit incident en alle gevolgen daarvan, met daarnaast tegenvallende marges en een uitgelopen stop, stelt SNR dat 2017 niet goed is geweest. Dit, ondanks de inspanningen van alle betrokken werknemers.

Voor 2018 staan de volgende drie punten centraal in Pernis: Veiligheid en reputatie, Cash-generatie en de Start en integratie van SDA. Doel is dat SDA tegen de zomer draait en rond 1 oktober volledig is geïntegreerd.

Business update Moerdijk

SNC heeft, na de paar jaar waarin veel incidenten zijn geweest, over 2017 een flinke bijdrage aan de groep kunnen leveren. Net als Pernis ligt ook Moerdijk onder het vergrootglas van zowel de buren als ook van de overheid.

Dit jaar wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de grote TA die in 2019 moet plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe site-kalender: duidelijk moet worden wat echt gedaan moet worden. Minder vergaderen en meer doen, of zoals dat in Rotterdam en omstreken wordt gezegd: niet lullen maar poetsen. Dit natuurlijk ook weer met het juiste vakmanschap en leiderschap.

De Moerdijk-plant bestaat dit jaar 50 jaar. Een feit waar zowel werknemers, overige stakeholders en buren niet ongemerkt aan voorbij zal worden gegaan.

Opvolging acties vanuit de cao

 • Pensioen loket: wordt het beste gebruik van gemaakt. In 2018 weer herhalen. Inmiddels zijn er al 200 aanmeldingen.
 • Studie-minimalisering verlofbeperking tijdens stops. Vaak een organisatorisch iets. Wordt nog nader onderzocht met de OR.
 • Er worden meer familiedagen in de afdelingen gehouden.
 • WW-reparatie: de uitkomst is helder. De afspraken tussen bonden en Shell zijn uitgevoerd. Bij SNC en SNR wordt de reparatie van de WW niet gedaan.
 • De teksten van de cao verduidelijken. Dit is een punt dat dit voorjaar nader besproken wordt tussen bonden en HR. Doel is om de cao-tekst, hoewel een juridisch document, toch voor iedereen leesbaar te maken.
 • Er is in de cao een optie om opgebouwde tijd-voor-tijd in het spaarverlof te storten. Praktisch gezien is het volgens HR niet mogelijk en uitvoerbaar om tijd-voor-tijd van het voorgaande jaar in het nieuwe jaar over te hevelen naar het spaarverlof. Dit betekent dat iedereen zo alert moet zijn om bijtijds deze handeling in gang te zetten.

SMC-chart

Afgelopen maand is er veel gedoe ontstaan over IPF, SMC-chart en dus de individuele groei door de loonschaal. Door een verschuiving in leeftijdsopbouw van de cao-populatie in combinatie met de groeimogelijkheden van de diverse werknemers zijn jaarlijks verschuivingen in percentages waar te nemen. Met andere woorden er zijn nu meer werknemers die nog laag in hun IPR zitten en daarmee “recht” hebben op een hoge merit. Dat haalt de omvang van de merit-stappen omlaag.

Vakbonden hebben de vraag gesteld waarom iemand met een IPF-rating van 0,7 niet eens meer de 100% kan halen. Dit is ooit afgesproken bij de start van de SMC. Shell verzekert ons dat er geen sprake is van een beleidswijziging. Dat dit jaar bij een rating van 0,7 de 100% niet gehaald kan worden komt door de totale berekening en niet door beleid, zo wordt ons gezegd. HR zal nogmaals navragen of er sprake is van een beleidswijziging. Wij krijgen nog een antwoord.

Nieuw systeem voor belonen

Vakbonden is meegedeeld dat Shell wereldwijd een nieuw systeem van belonen wil doorvoeren. In Nederland loopt dit natuurlijk via de COR, althans voor veel medewerkers van Shell Nederland.
Bij de cao-populatie in Pernis en Moerdijk zijn uiteraard de bonden betrokken. De leden van de bonden moeten er ook hun zegje over kunnen doen.
Wij hebben in de komende maanden een tweetal data voor overleg vastgelegd. Tijdens de eerste sessie worden wij geïnformeerd over de ideeën. Jullie horen dan van ons, zodat wij samen met jullie bepalen hoe wij verder gaan in dit proces.

People Survey

Een hele brei met getallen maar opvallend zijn Work Conditions en Leadership; dit zijn duidelijk verbeterpunten en Reputation scoort veel lager dan een aantal jaar geleden.

HR bezetting Pernis / Moerdijk

Er loopt een wereldwijde reorganisatie bij HR. Dit zal ook gevolgen hebben voor Pernis en Moerdijk. Doel is meer flexibiliteit van HR op diverse afdelingen, nieuwe positionering van Shell, maar natuurlijk ook kostenreductie.
Deze reorganisatie kan een behoorlijke impact hebben op werknemers. Er zal meer via software geregeld moeten worden, wat voor leidinggevenden een taakverzwaring kan betekenen. Hiertoe is wel een nieuw software-programma aangeschaft: dat Workday heet.
Onze vraag is, of de ene leidinggevende dezelfde adviezen en regels zal toepassen als de andere. Gelijke behandeling zal nóg meer een issue kunnen worden.
Ook blijft het van belang om de menselijke maat in het oog te houden, de H van HR betekent immers niet voor niets Human.

Data planning cao 2018/2019

Zoals bij de afronding van de huidige cao afgesproken is, worden de onderhandelingen voor de nieuwe cao vroeg gestart. Daarom zijn reeds vier data vastgelegd: 6 en 26 november, 17 december en als laatste datum 21 januari 2019. Het doel van deze timing is om voorafgaand aan het aflopen van de huidige cao op 1 maart 2019 al een nieuwe te hebben!

Voor vragen of opmerkingen kun je bij mij terecht.

Mede namens Egbert Schellenberg (FNV Procesindustrie)
Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid