Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Shell - Nieuws

CNV leden werkzaam bij Shell SNR en SNC

2017 is bijna voorbij, maar wij gaan verder! Zo aan het einde van het jaar nog een nieuwsbrief voor de leden van CNV Vakmensen, werkzaam bij SNR en SNC. Er zijn nog een aantal punten waar ik jullie over wil informeren.

WW en WGA
Eind november zijn een 2-tal toelichtende ledenvergaderingen gehouden over het voorstel van de vakbonden om de opbouw en duur van de WW en de loongerelateerde WGA weer terug op niveau te brengen, het niveau van voor 1-1-2016. Zowel binnen de kadergroep als ook bij jullie was er een verdeeldheid over nut en noodzaak van deze reparatie. De uitkomst van de stemming over de reparatie is dat een ruime meerderheid van de leden die hun stem hebben uitgebracht tegen deze reparatie zijn. Wij hebben Shell dan ook laten weten dat reparatie van WW en WGA wat de leden van CNV Vakmensen betreft niet doorgaat.

Bijdrage ziektekosten/bijdrage levensloop
Via een mededeling vanuit Shell is jullie bekendgemaakt dat Shell met de COR afspraken heeft gemaakt over de bijdrage in de ziektekostenverzekering en levensloop. De bijdrage in de ziektekosten is volgens Shell niet meer van deze tijd in de sector. Shell zegt het als volgt: “De uitkomst van de zogenaamde benefits review vormt voor Shell Nederland geen aanleiding om de regeling opnieuw te verlengen.” Feitelijk heeft Shell hiermee dus de bijdrage in de ziektekosten geschrapt. Dat verbaast mij want bij diverse cao’s in de petrochemie worden nog steeds maandelijks bijdragen betaald. En daar is geen sprake van afbouw of afkoop.

Dan over de levensloopbijdrage: In 2005 is een afspraak gemaakt tussen Shell NL, COR en vakbonden over deze regeling. Nu heeft Shell een nieuwe afspraak gemaakt met de COR zonder de vakbonden er bij te betrekken. En deze nieuwe afspraak betekent, vanaf 2022, weer een verder verschil tussen werknemers. In dit geval voor werknemers die voor 2022 in dienst zijn en werknemers die vanaf 2022 in dienst komen. Net als bij de pensioenen worden de verschillen onderling steeds groter. Over het feit dat bonden in het geheel niet betrokken zijn bij deze afspraak is wat mij betreft het laatste woord nog niet gezegd. Wordt vervolgd….

Cao
Op dit moment is er een cao die loopt tot 1 maart 2019. Eén van de afspraken uit deze cao is dat de salarissen van de werknemers die onder de cao vallen per 1-1-2018 structureel met 1,5% worden verhoogd.

Het duurt nog meer dan een jaar dus voor dat de huidige cao afloopt. Met Shell is de afspraak gemaakt dat op tijd begonnen wordt met onderhandelingen voor de nieuwe cao. Op tijd betekent in dit geval dat de onderhandelingen tegen het eind van het volgend jaar zullen starten. Dat duurt dus nog even. Ruim voor die tijd ga ik met jullie in gesprek om tot een voorstellenbrief te komen.

Ten slotte
2017 is bijna voorbij. Ik wil jullie allemaal prettige feestdagen en een goed en gezond 2018 wensen. Een nieuw jaar waarin ongetwijfeld ook weer het nodige zal gebeuren. Laten we ook dan weer zorgen dat we er als CNV Vakmensen samen voor gaan en staan.

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat dat mij dan weten.

Piet Verburg
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51667394 of p.verburg@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid