Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Limburg - Nieuws

Ultimatum bij directie Sabic op tafel

Actiecomité voortvarend van start gegaan, ultimatum bij directie op tafel en eerste actieplanning gemaakt

Gisteren, 24 januari, zijn wij als vakbonden met een groot aantal kaderleden bij elkaar gekomen om uitvoering te geven aan de besluiten van de zeer druk bezochte ledenvergaderingen.

Actiecomité en planning

Zo is een gezamenlijk actiecomité opgericht. De planning is dat het ultimatum dat op de ledenvergaderingen is vastgesteld zo snel mogelijk bij de directie wordt bezorgd. De werkgever krijgt dan tot maandagmiddag 17.00 uur de tijd om te voldoen aan de eisen in dit ultimatum. Aansluitend zal het actiecomité bij elkaar komen om zich te beraden over de stand van zaken op dat moment.


Inhoud ultimatum

De door de ledenvergaderingen geformuleerde eisen zijn:

- een nieuwe 2-jarige CAO, 

- 2 x 1,5 % loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 0,5 % en 0,75 %  (= hierbij hebben wij toegegeven aan de werkgever)

- alle afspraken, die wij al eerder met de werkgever waren overeengekomen, met name:

- continuering van het huidige Werkbegeleidingsplan (=sociaal plan) voor de looptijd van de CAO.

- continuering van de huidige Verlofdagen-/EVT-regeling voor 2 jaar.


Nog maar eens, de motivatie:

Het lijkt erop, dat de directie de ernst van de door hen veroorzaakte situatie nog steeds niet begrijpt, aangezien ze in hun laatste publicatie nog steeds praten over een “ nieuw sociaal plan, dat marktconform is in Nederland “. In gewone mensentaal betekent dat namelijk “een duidelijk slechter Sociaal Plan dan het huidige Werkbegeleidingsplan”. Een plan dat voor alle betrokken werknemers of voor grote groepen slechter is, dan we nu al sinds jaar en dag kennen.
Om maar niet te spreken over het inleveren van Verlofdagen/EVT-dagen, terwijl jullie, de werknemers, in het verleden hiervoor duidelijk ingeleverd hebben! Al meer dan 9 maanden zijn we aan het onderhandelen. De petitie, die op 23 november massaal door het personeel werd getekend, werd pas bijna 2 maanden later (18 januari) beantwoord. En dan ook nog met het op het laatste nippertje plotseling op tafel leggen van 2 ingrijpende verslechteringen!! Dat getuigt toch niet van het serieus nemen van de werknemers!!!

Jullie waren op de massaal bezochte ledenvergaderingen dan ook heel vastberaden: de directie moet nu volledig ingaan op het ultimatum, anders volgen er (stakings)acties.

 

Het vervolg:

Als de directie onverhoopt niet aan het ultimatum voldoet, is onze voorlopige planning dat we in de tweede helft van volgende week zullen overgaan tot (stakings)acties inclusief afbouw van de productie. Uiteraard stellen wij de hoogste veiligheids- en zorgvuldigheidseisen aan de acties. In dat verband maken wij ook een draaiboek en willen wij vooraf veiligheids- en technisch overleg met de directie voeren. Natuurlijk hopen wij vurig dat de directie eindelijk bij zinnen komt en alsnog tegemoet komt aan ons redelijk en gerechtvaardigde ultimatum. De werkgever is nu echter aan zet. Zij hebben deze situatie veroorzaakt en zij hebben als enige de oplossing in handen.

 

Waarschuwingen vooraf:

Wij rekenen er op dat, hoewel de standpunten van de werkgever en het personeel/vakbonden fors uit elkaar liggen, de werkgever professioneel met de huidige (actie) situatie zal omgaan en het niet verder laat escaleren door met allerlei doemscenario’s te komen, of door (persoonlijke) bedreigingen te uiten, onacceptabele druk op mensen uit te oefenen, enz. Kom je in een dergelijke situatie terecht, geef dan geen commentaar, ga niet in discussie en verwijs naar de besluiten van de ledenvergaderingen. De vakbonden zijn daarbij de woordvoerder van het personeel.Mocht je onverhoopt toch geconfronteerd worden met een dergelijke opstelling van de leiding, wend je dan onmiddellijk tot een van onze kaderleden of meld het aan een van de vakbondsbestuurders. Zie emailadressen hieronder.

 

En dus……..

Samen Staan We Sterker. Sluit je aan bij de Bonden en doe mee. Organiseer je nu. Genoeg is genoeg. De directie heeft al veel te lang niet geluisterd naar hun personeel en hun eigen medewerkers niet serieus genomen. De mensen oproepen om in de huidige lastige tijden extra inzet te plegen en tegelijkertijd grote CAO-verslechteringen opleggen, dat pikken jullie als medewerkers terecht niet!!  
Daarom dat we nu na meer dan 9 maanden genoodzaakt zijn om tot harde actie over te gaan. Als de werkgever ook het ultimatum weer naast zich neerlegt, roept hij deze actie toch echt over zichzelf af!
We hopen echter dat de werkgever deze laatste kans echt zal pakken.


Wij houden jullie op de hoogte.

 

Met strijdbare groeten,

 

Ron Smeets CNV Vakmensen                 r.smeets@cnvvakmensen.nl

Henk van Rees FNV Bondgenoten          h.vanrees@bg.fnv.nl

Theo Willms vakbond de Unie                theo.willms@unie.nl

Roger van de Broek vakbond ABW         rvb@vakbondabw.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid