Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Limburg - Nieuws

Serieuze verschillen over cao Sabic

Op 11 juni hebben wij voor de 3e keer overleg gevoerd met de directie van Sabic over de verbetering van de cao.

Daar waar het tijdens de eerste twee bijeenkomsten nog om toelichting van de voorstellen en aftasten van de standpunten ging, werd tijdens deze derde bijeenkomst duidelijk waar de belangrijkste verschillen liggen.

Wij hebben tijdens dit overleg wel reeds een aantal punten kunnen afspreken, waardoor de lijst van 44 punten inmiddels wel al is ingekort. Het werd echter ook duidelijk dat er op een aantal essentiële zaken nog forse verschillen bestaan:

 • Wij hebben nu als vakbonden een gezamenlijke loonvraag per 1-7-2014 staan van 2,5% met een looptijd van de cao van 1 jaar. Sabic stelt nog steeds een looptijd voor van 2 jaar met slechts 1,5% per 1-7-2014 en 1,5% per 1-7-2015.
 • Over het aanpassen van de huidige RAU regeling lijken wel afspraken gemaakt te kunnen worden.
 • Sabic wenst de huidige EVT regeling als geheel (10 vaste dagen en de max. 15 variabele dagen) te laten vervallen, weliswaar tegen een vergoeding de waarde van in totaal 23 dagen, maar daarmee help je het systeem en de gedachte die achter dit systeem zitten, volledig om zeep. Ooit werd dit systeem opgezet om gezondheid en herstel te bevorderen door hier dagen voor beschikbaar te stellen. Dit systeem en de gedachte daarachter hebben zich in de afgelopen decennia ruimschoots bewezen en ook financieel is dit goed verdedigbaar.
 • Sabic wil het aantal werkbare uren verhogen omdat zij vergeleken met andere bedrijven, zoals o.a. Sabic IP op jaarbasis fors minder inzetbare uren hebben. Door dus o.a. de EVT dagen af te kopen, ontstaan op papier meer inzetbare uren.
 • Het terugkopen van vrije tijd zal beperkt worden en daarmee ontstaat toch ook weer druk op het duurzaam inzetbaar houden van mensen.
 • Sabic is inmiddels alsnog bereid om het extra sparen van zo’n 80 dagen voor de TOR of Sabbatical mogelijk te maken.
 • Bij de loongroepen vanaf C 39 t/m C 41 wil men de loonsverhoging afhankelijk maken van de beoordeling. Wij houden vast dat de cao voor alle daaronder vallende werknemers gelijke loonsverhoging moet toekennen.
Het Sociaal Plan en Werkgelegenheidsafspraken voor de looptijd van deze cao lijken bespreekbaar.

Ook op andere punten zijn wij elkaar genaderd, of zijn wij het al eens, maar zoals uit dit pamflet duidelijk blijkt, zitten er op belangrijke zaken toch forse verschillen van inzicht.

Redelijke voorstellen
Als CNV Vakmensen hebben wij redelijke voorstellen gedaan voor deze cao. Geen overdreven loonvraag of andere buitensporige voorstellen. Alle voorstellen zijn gebaseerd op een verantwoorde en niet bovenmatige vraag aan een werkgever die zich verantwoord kan en moet opstellen naar het eigen personeel én de maatschappij.

Het vervolg
Donderdag 19 en vrijdag 20 juni gaan wij verder. Hopelijk lukt het dan om alsnog de juiste invulling te krijgen op de belangrijke punten. Wij houden jullie op de hoogte!

Het zal ons zeker helpen als de collega’s die nog niet lid zijn nu lid worden!
Daarmee krijgen wij een sterkere positie en geven jullie ook aan dat jullie achter onze standpunten blijven staan.
Op dit moment is het ook nog eens extra voordelig om lid te worden:
De eerste 6 maanden krijg je 50 % korting op de contributie en heb je er ook nog eens een uitstekende rechtsbijstand bij!

Samen denken         Samen doen        Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid