Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Limburg - Nieuws

Oproep petitie tekenen cao Sabic Limburg B.V.

De cao-onderhandelingen met SABIC zijn, na 8 onderhandelingsrondes, voor een tweede maal vastgelopen. Teken daarom allemaal de petitie voor een cao met een reële loonsverhoging en aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Concessies cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen met SABIC zijn, na 8 onderhandelingsrondes, voor een tweede maal vastgelopen op de starre en weigerachtige houding van werkgever. Tijdens deze cao-onderhandelingen hebben de vakbonden ook forse concessies gedaan om eruit te komen. Onder andere op het punt van de RAU wilden wij een nieuwe formule, waarbij voor een deel gekeken zou worden naar de Europese resultaten en voor een deel naar de concernresultaten. Dit ook in het kader van “1SABIC”. SABIC wilde daar echter absoluut niet over spreken.

Sterker nog: een eerder door de directie zelf gedaan voorstel ter verbetering van de RAU trok men later weer in.

Loonsverhoging en kostenreductie

Uiteindelijk hebben we ons daarbij neergelegd, om ons te concentreren op een fatsoenlijke loonsverhoging. En natuurlijk, het gaat momenteel een stuk minder met SABIC Europe. Maar jij hebt als werknemer al fors bijgedragen aan kostenreductie door een 0-% RAU-uitkering over vorig jaar en ook weer over dit jaar. En via het niet krijgen van IPM-beloning in verband met het niet realiseren van IPM-targets zoals de FOOP en soms andere financiële targets.

Eindbod vakbonden

De vakbonden hebben in laatste instantie maar liefst 3 eindbiedingen aan de directie gedaan:

  1. Cao met een looptijd van 1 jaar (=1-7-2012 tot 1-7-2013) met daarin 2% per 1-7-2012 en een eenmalige uitkering in 2013 van 1%.
  2. Een looptijd van 18 maanden met 2% per 1-7-2012, 1% per 1-7-2013 en een eenmalige uitkering in 2013 van 1%. Hetzelfde resultaat hebben de vakbonden met DSM afgesproken, terwijl de DSM’-ers ook nog een keer 4% RAU ontvangen hebben.
  3. Een looptijd van 24 maanden met daarin 2% per 1-7-2012, 2% per 1-7-2013 en een eenmalige uitkering van 0,5% in 2013 en in 2014.

De directie heeft alle 3 de eindbiedingen afgewezen. Hun laatste bod was binnen een looptijd van 24 maanden: 1,5% per 1-7-2012, 1,5% per 1-7-2013 en een eenmalige uitkering van 0,75% in 2013 en 0,5% in 2014.

Leden willen overname eindbod

Tijdens de drukbezochte ledenvergaderingen hebben de leden uitgesproken dat zij van de directie verwachten dat zij een van de 3 eindbiedingen onverkort overneemt. SABIC is toch geen armlastig bedrijf dat op de rand van de afgrond balanceert, ondanks de pogingen van werkgever om een zo zwartgallig mogelijk scenario te schetsen. Het laatste bod van de directie loopt ook echt uit de pas als je naar andere bedrijven op de Chemelot-site en in de chemie kijkt.

Vervolgens hebben de vakbonden ook geen afspraken kunnen maken over een verhoging van de reiskostenvergoeding en herinvoering van een rekening courant systeem als vervanger van de levensloopregeling/vitaliteitsregeling.

Ook komt werkgever niet over de brug als het gaat om passende arbeidsvoorwaarden (Compensation & Benefits) af te spreken voor de (potentiële) “boven-cao groep”, zoals belonen naar prestatie en gedegen talentbegeleiding en ontwikkeling.

Na maanden onderhandelen zijn de vakbonden uitonderhandeld. Het is nu aan jullie, de medewerkers, om kleur te bekennen.

Teken de petitie

Daarom roepen wij alle medewerkers op om de petitie te tekenen het duidelijk is dat wij de starre opstelling van SABIC afwijzen.

Download het petitieformulier (pdf) >>

Met inwilliging van de eisen kan de directie ook voorkomen, dat verdergaande acties gevoerd moeten gaan worden.

Bespreek de petitie ook met jouw collega’s, georganiseerd of niet, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Benut pauzes en bijeenkomsten om aandacht te vragen voor deze handtekeningenactie.

De ingevulde lijsten kunnen worden ingediend bij de kaderleden of centraal bij:

Robert Tielens               gebouw 2.02,                       kamer 2.42

Puk Daniels                    gebouw 2.17,                       kamer 1.38

Cas Wilbers,                  gebouw 2.17,                       kamer 1.41

Renaat Hennus,             gebouw 41.11,                     kamer 10

Wij vragen onze kaderleden om handtekeningen op te halen in afdelingen, op ploegen. Wordt jouw afdeling per ongeluk overgeslagen, neem dan contact op met een van bovenstaande personen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid