Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Limburg - Nieuws

Onderhandelingen cao Sabic gestart

De cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao voor de medewerkers bij Sabic Limburg bv zijn gestart. Op 18 februari en 1 maart hebben de bonden en de directie hun voorstellen voor deze cao-onderhandelingen toegelicht.

Partijen waren het er over eens dat het belangrijk is om goed te begrijpen wat precies de strekking is van de ingediende voorstellen. Hier werd dus ook uitvoerig aandacht aan besteed. In de komende maanden zal nu getracht worden om tot concrete af­spraken te komen over de arbeidsvoorwaarden zoals deze in de nieuwe cao moeten gaan gelden.

Vast werk, werkdruk en ZZP’er
CNV Vakmensen heeft daarbij ook nog een aanvullend voorstel ingediend om valse concurrentie door inzet van ZZP’ers, tegen lagere tarieven als de cao lonen, tegen te gaan. Wat CNV Vakmensen betreft kan het niet zo zijn dat er steeds minder mensen in vaste dienst bij Sabic zijn en hun plaats wordt ingenomen door goedkopere mensen die als zelfstandige worden ingehuurd om hetzelfde werk te doen als de vaste mede­werker. Wij willen dat de werkdruk afneemt maar niet door goedkopere krachten in te huren. Er moet voor worden gezorgd dat er voldoende eigen personeel is om het vaste werk op een verantwoorde wijze te doen. Daar moeten geen tijdelijke krachten op worden ingezet. Die zijn bedoeld om tijdelijke pieken op te vangen en tijdelijk extra werk te verrichten.

Over inzet en beloning van uitzendkrachten zijn al eerder afspraken gemaakt. Nu echter dreigt de mogelijkheid om ZZP’ers als het ware via de “achterdeur” als goed­kopere arbeidskracht in te zetten en de positie van de vaste medewerker onder druk te zetten. Door af te spreken dat de ZZP’er minstens gelijk aan het cao-loon moet worden betaald is de concurrerende werking in ieder geval minder. Het voorkomt daarbij ook de ZZP’er onder deze minimumlonen elkaar beconcurreren om de job binnen te halen. CNV Vakmensen staat voor gelijk werk tegen gelijk loon!

Duurzame Inzetbaarheid
Al met al willen wij dus afspraken maken die er voor blijven zorgen dat jullie als werk­nemer bij Sabic voor nu en de toekomst goede arbeidsvoorwaarden hebben met een acceptabele werkdruk en een goed perspectief voor behoud van werkgelegenheid voor de toekomst. Daarbij moet er ook serieus worden ingezet op Duurzame Inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid, zodat je ook als individu optimaal inzetbaar bent en blijft. Daar moeten ook middelen voor worden ingezet.

CNV Vakmensen wil zich sterk blijven maken voor de individuele werknemer. Ener­zijds door goede afspraken in het collectief van de cao en anderzijds door versterking van de individuele inzetbaarheid met mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling en aandacht voor gezondheid.  

Tot slot
De volgende ronde is op donderdag 10 maart aanstaande. Wij houden jullie op de hoogte!

Hebben jullie vragen of opmerkingen mail gerust, het gaat immers om jullie arbeidsvoorwaarden!

Blijf ons steunen en wordt lid of maak je collega lid. Samen maken wij het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50 procent korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder
M: 06-51115594
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

16-896/RS/rd