Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Limburg - Nieuws

Gezamenlijke ledenvergaderingen Sabic

Op 13 november hebben de vakbonden opnieuw overlegd met de Sabic-directie over de nieuwe cao. Eerder had de directie een eindbod op tafel gelegd, dat vervolgens massaal door onze leden is afgewezen.

Verslechteringen m.b.t. de arbeidsduur blijven in laatste eindbod

De belangrijkste struikelpunten blijven de verslechteringen die de directie wil doorvoeren m.b.t. de arbeidsduur. Hun belangrijkste inzet bij deze cao-onderhandelingen was en is dat u, de medewerkers, meer dagen moet gaan werken. En dan worden wij weer op dit punt vergeleken met SABIC Bergen op Zoom. Het valt ons daarbij op, dat wij in Limburg nu al voor de 2de keer, en heel selectief, met Bergen op Zoom vergeleken worden op punten die daar slechter geregeld zijn. Maar over punten die daar en elders beter zijn - zoals de basisbeloning - wordt niet gesproken! Sinds een groot aantal jaren kennen wij bij SABIC - en daarvoor bij DSM - het EVT-systeem. Dat bestaat uit 10 vaste ATV-dagen en 15 variabele ATV-dagen bij een jaar niet ziek zijn. Velen van u hebben ons aangegeven dat hiervoor destijds ook is ingeleverd.

Dagdienst

In de dagdienst kunt u vervolgens kiezen of u deze, max. 25 dagen, wilt opnemen of (gedeeltelijk) in geld. Deze keuzevrijheid wordt door velen van u als een groot goed ervaren en past bij moderne volwassen arbeidsverhoudingen, waar medewerkers eigen keuzes kunnen maken v.w.b. hun arbeidsvoorwaardenpakket. SABIC zegt nu in hun laatste eindbod dat zij het EVT-systeem willen handhaven. Maar de EVT-dagen worden omgezet in geld en je mag maximaal 13 dagen terugkopen. Wij, als vakbonden, blijven er groot voorstander van dat u, de medewerkers, zelf mag blijven kiezen hoeveel vrije dagen u wilt terugkopen afhankelijk van uw privésituatie. En dus niet gemaximeerd tot 13. Nieuwe medewerkers krijgen slechts een budget van 10 dagen i.p.v. de huidige max. 25 dagen. Dat is ruim 7,2 % minder loon dan de huidige medewerkers!

Continu-dienst

SABIC houdt onverkort eraan vast dat medewerkers in de continudienst 40 uren (= 5 dagen) per jaar extra moeten gaan werken. Alleen de manier waarop dat moet willen ze nu anders gaan invullen dan in hun vorige eindbod. Eerst wilden ze dat bereiken door pas compenserend vrij te geven voor overwerk boven 6 overwerkdiensten en dat je maar 2 dagen vrije tijd mocht opnemen van de Aanwezigheidsbonus. En ook door 2 extra opkomstdagen in te zetten en je mocht geen compenserend vrij meer nemen als je op een feestdag had gewerkt. Nu willen ze dat je - rechttoe rechtaan - 5 dagen meer gaat werken. Dit botst met de “schone 5-ploegendienst” waar u, de medewerkers, destijds ook voor ingeleverd heeft. Een “schone 5-ploegendienst“ houdt in, dat als je meer uren werkt dan volgens het rooster van gemiddeld 33,6 uur, je dan deze uren uitbetaalt krijgt als overwerk. Een ander effect is dat je voortaan pas na je 8ste overwerkdienst de extra overwerkvergoeding krijgt van 115 euro. En nu is dat na je 3de overwerkdienst. Een “schone 5-ploegendienst” zonder extra opkomstdiensten is standaard in de chemie in Nederland met uitzondering zo ongeveer van SABIC Bergen op Zoom. Kijk ook maar naar DSM, Lanxess, Sitech, Borealis, OCI, Intertek Polychemlab.

Conclusie

In de laatste formele onderhandelingen zijn dit de struikelpunten gebleven. Ten opzichte van het vorige eindbod lagen er ook nog wel enkele andere geschilpunten. Zo wilden wij in de looptijd van 2 jaar in totaal een loonsverhoging van 5% en de werkgever biedt 4,5%. Ook wilden wij de spaarmogelijkheden voor TOR/sabbatical/mantelzorg uitbreiden naar het fiscale maximum van 250 dagen, terwijl de werkgever blijft steken bij 110 dagen voor de dagdienst en 90 dagen voor de continu. En wij hebben een hogere RAU-uitkering voorgesteld dan de directie. Wij hebben echter de bereidheid om op deze punten toe te geven, als de directie ons meer tegemoet wil komen op de voorgestelde verslechteringen van de arbeidsduur.

Uitnodiging ledenvergaderingen

De werkgever heeft ons opnieuw geconfronteerd met een eindbod. Gezien de massale afwijzing vanuit de vorige ledenvergaderingen en gezien onze argumenten zoals hierboven verwoord konden wij niet meegaan met het nieuwe eindbod. De directie gaat nu snel hun versie aan het personeel meedelen. U als leden heeft het laatste woord over dit nieuwe eindbod. Daarom dat wij onze leden uitnodigen om een van onderstaande gezamenlijke ledenvergaderingen bij te wonen.

Voor leden van FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen van Vakbond ABW:

Donderdag 20 november
13.00 uur, 15.15 uur en 17.00 uur
Zalencentrum ’t Kaar, Stationstraat 126 in Beek

Tijdens deze ledenvergaderingen zullen wij de stand van zaken met elkaar bespreken en beslissen over “Hoe nu verder?”. Graag tot op een van de ledenvergaderingen!

Ron Smeets - CNV vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid