Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Innovative Plastics - Nieuws

Uitnodiging vanuit vakbonden met directie Sabic

Na informeel overleg is zaterdagavond besloten om de werkgever uit te nodigen voor een laatste overleg.    Maandag besluitvormende actiebijeenkomst in ’t Kaar, Stationsstraat Beek, voor stakende werknemers/leden

    Maandag tevens openbare ledenvergaderingen in ’t Kaar, Stationsstraat Beek, vanaf 12.30 uur, 15.15 uur en 17.00 uur


In combinatie met enkele dagen actievoeren zetten we ook maximaal in om via overleg tot een voor beide partijen acceptabel resultaat te komen. De stakende SABIC-medewerkers hebben hiermee ook ingestemd.

Dus hebben wij – na informeel overleg - vervolgens zaterdagavond besloten om de werkgever uit te nodigen voor een ultiem overleg. In onze uitnodiging aan de werkgever hebben we tevens eennieuw voorstel gedaan in een uiterste poging om er op zondag uit te komen. Dit voorstel houdt in dat we de werkgever zeer verregaand tegemoet komen ten opzichte van het laatste bod van werknemerszijde. Met andere woorden, als werknemers/vakbonden steken wij onze beide handen zeer ver uit om eruit te komen. We geven hiermee ook gehoor aan de dringende oproep vanuit jullie, de bezetting, aan beide partijen om alsnog via overleg eruit te komen. Wij nemen dus het initiatief in deze en komen zoals gezegd erg tegemoet aan het werkgeversbod. Wij hopen en verwachten dat de werkgever dit inhoudsvolle gebaar zal beantwoorden met een duidelijk gebaar richting jullie, de werknemers. Want vanuit uiterste standpunten is het nu zaak om elkaar te vinden in een voor beide partijen acceptabel resultaat. Uiteraard willen wij de uitkomst van dit overleg snel aan jullie voorleggen. Daarom nodigen wij jullie uit om een van onderstaande bijeenkomsten bij te wonen. Op maandag 4 februari vanaf 0.700 uur in ’t Kaar, Stationsstraat Beek, voor de stakende collega’s. Wij zullen dan de stand van zaken met jullie bespreken en we zullen met elkaar besluiten hoe verder  te gaan. Ook vindt hier dan natuurlijk weer de stakingsregistratie plaats. Natuurlijk zijn ook andere collega’s van harte welkom op deze bijeenkomst. Vervolgens houden wij op dezelfde maandag openbare ledenbijeenkomsten vanaf 12.30 uur, vanaf 15.15 uur en vanaf 17.00 uur. Ook met de dan aanwezige mensen zullen we de uitkomst van het overleg en de stand van zaken bespreken. Tenslotte zullen jullie dan ook stemmen over hoe nu verder. Tot maandag. Steun elkaar bij de acties, Ron Smeets,
CNV vakmensen              
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid