Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Innovative Plastics - Nieuws

Stand van zaken cao- en pensioenregeling Sabic IP

Na het bereikte resultaat en akkoord voor een sociaal plan moeten we ook weer met Sabic IP in onderhandelingvoor de cao en de pensioenregeling.

De cao
Op 4 september 2013 is er voor de 2e keer onderhandeld voor een cao. Het loonbod voor een structurele loonsverhoging blijft echter ver achter ten opzichte van onze loonvraag. Men biedt 1,25% in 2013 en 1,5% in 2014 bij een tweejarige cao. Daarnaast wil Sabic IP een bonus uitkering op basis van prestaties (KPI’s) invoeren. Dus een vorm van prestatiebeloning. Het accepteren van de prestatiebeloning is zelfs als voorwaarden genoemd om voor een structurele loonsverhoging van 1,5% in 2014 in aanmerking te komen. Het overleg daarover en de overige cao-voorstellen wordt op 26 september 2013 voortgezet.

Het pensioen
Sabic IP wil de pensioenregeling wijzigen. De pensioenregeling moet wijzigen omdat Sabic IP niet langer wil opdraaien voor de kosten en de daaraan verbonden risico’s voor het pensioen. Daarom heeft Sabic IP een voorstel gedaan aan vakbonden voor een nieuwe pensioenregeling zoals die ook geldt voor de werknemers van Sabic Limburg. De inhoud van deze nieuwe pensioenregeling (franchise – opbouwpercentage – betere nabestaande pensioen) is minimaal gelijk aan de pensioenregeling van Sabic IP.

Er zijn echter drie belangrijke verschillen ten opzichte van de Sabic IP pensioenregeling:
• Geen gegarandeerde indexatie van de pensioenen.
• De risico’s voor het pensioenfonds gaan voor rekening van de werknemers komen. Sabic IP gaat een vaste pensioenpremie betalen. Sabic IP heeft geen verplichting meer om bij te storten.
• Cao-werknemers moeten (gemiddeld) 2,5% van het loon aan pensioenpremie gaan betalen.

Om de extra kosten voor de medewerkers te compenseren heeft Sabic IP een voorstel gedaan voor compensatie op basis van behaalde KPI’s (lees: prestaties) zo kunnen werknemers een bonus krijgen.

Sabic IP is van mening dat er in de afgelopen jaren voldoende is betaald aan het pensioenfonds. Dat bestrijden wij niet. Het gaat inderdaad om veel geld. Sabic IP vergeet er echter bij te vermelden dat deze hoge pensioenkosten het gevolg zijn van het beleid dat door Sabic IP (en zijn voorganger GE) zelf is gevoerd. Er zijn in het verleden genoeg momenten geweest waarop Sabic IP andere keuzes had kunnen maken. Bijvoorbeeld bij de aankoop van het bedrijf. Vrijdagmorgen 4 oktober 2013 wordt het overleg voortgezet.

Op 4 oktober 2013 zijn er ’s middags en ’s avonds ledenvergaderingen om de leden te informeren over de laatste stand van zaken. Indien er aanleiding is zal er ook een stemming plaatsvinden. Dus kom naar de bijeenkomst!

Ledenvergadering over cao en pensioen
4 oktober 2013
Aanvang 1e sessie: 13.00 uur
Aanvang 2e sessie: 19.30 uur
Paviljoen Rozenoord – Bergen op Zoom

Tijdens deze bijeenkomst zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het voorstel van Sabic IP en de gevolgen voor de werknemers en deelnemers aan het pensioenfonds. Erwin Bosman, actuaris, zal hierbij aanwezig zijn.

Wie nog geen lid is, is dit keer ook welkom. U kunt dit aangeven bij niet georganiseerde collega’s. Voor informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht bij onze kaderleden.

Tot ziens op 4 oktober 2013.

De onderhandelingsdelegatie
Neil de Vos
Edwin van der Ent
Ton van Heereveld

Peter Vlaming
bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid