Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Innovative Plastics - Nieuws

SABIC IP - Mogelijk 2 jarige cao

Via deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de situatie zoals deze nu is nadat het eindbod van SABIC door jullie is afgestemd.

Het is even stil geweest na de stemming, maar wij hebben niet stil gezeten, het overleg is informeel doorgegaan om te kijken hoe we tot een gezamenlijke oplossing konden komen. Uiteindelijk zijn de cao-partijen 1 juni 2017 bij elkaar gekomen en is er een onderhandelingsresultaat bereikt, wat wij nu graag aan jullie willen voorleggen.

Wat is er veranderd ten aanzien van het eindbod? We hebben de oplossing gezocht in de tijd. Dit geeft wat meer rust, maar er moest dan wel iets structureels voor terugkomen. Het eindbod voor 2017 is daarmee onderdeel gaan vormen van het onderhandelingsresultaat.

Wat is dan de nieuwe cao-afspraak?
De nieuwe cao geldt voor 2 jaar met de volgende inhoud:

  • Voor 2017 worden de feitelijke salarissen met terugwerkende kracht met 1,6% structureel verhoogd, het persoonlijk budget met 0,2% en wordt een eenmalige uitkering betaald van 125,00 euro bruto (conform het eerdere eindbod).
  • Voor 2018 worden de feitelijke salarissen op 1 januari 2018 verhoogd met 2%.

Verder is er afgesproken dat er een inspanningsverplichting voor SABIC geldt om werk te maken van duurzame inzetbaarheid, waar zo snel als mogelijk afspraken uit moeten komen die de mensen direct voelen en ervaren.
Op chemisch komen er 15 operators bij met als doel dat die volledig opgeleid zijn op het moment dat er collega’s met pensioen gaan.
In het kader van zelfroosteren zijn we al gestart om de problemen met de verloning op te lossen zodat iedereen die zijn normale rooster draait ook de 26,5% ploegentoeslag haalt. Ook streven we ernaar om het terugvallen in het gemiddelde - tijdens vakanties en/of snipperdagen - op te lossen. We hopen deze problemen zo snel mogelijk op gelost te krijgen.

Wij leggen dit onderhandelingsresultaat (zie bijlage) schriftelijk ter stemming aan jullie voor. Uiteindelijk is er nu toch een onderhandelingsresultaat uitgekomen waar volgens ons het nodige in zit om mee verder te kunnen. Aan jullie de vraag of we er mee instemmen. Wij leggen dit resultaat met een positieve grondslag aan jullie voor.

Je kunt t/m dinsdag 13 juni 2017 jouw stem uitbrengen via deze link. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of e-mailadres.

Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust aan Ton of aan de ondergetekende.

Omdat Ton is gekozen in de ondernemingsraad zal hij werkzaamheden bij de cao-onderhandelingen overdragen aan Manus Bolders. Er wordt dus stuivertje gewisseld. Hierbij wil ik Ton bedanken voor zijn motiverende inzet tijdens de onderhandelingen en veel succes wensen in zijn nieuwe taak. Manus heeft jaren ervaring als kaderlid. Ik heb er alle vertrouwen in, veel profijt te kunnen hebben van zijn ervaring en zie uit naar een plezierige samenwerking.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Ton van Heereveld

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid