Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sabic Innovative Plastics - Nieuws

Nieuwsbrief van de gezamenlijke vakbonden bij Sabic

Deze week hebben de leden van de gezamenlijke vakbonden zich uitgesproken over het eindbod van de werkgever.

Waarover zijn wij als vakbonden en de werkgever het niet eens:

1) Arbeidsduur

Werkgever wil de EVT-regeling afschaffen. 

Voor de dagdienst wil de werkgever de waarde van de EVT-dagen omzetten in geld. Vervolgens mag je slechts 10 dagen terugkopen. 

Wij hebben gezegd dat het bij volwassen arbeidsverhoudingen past dat medewerkers zelf kunnen blijven bepalen hoeveel dagen zij willen terugkopen. 

Nieuwe werknemers krijgen slechts een budget ter waarde van 10 dagen. Dus die leveren direct de waarde van 15 dagen in. Dat is ruim (15 x 4,8 %= ) 7,2 % minder loon dan de huidige werknemers.

Continudienst. De werkgever wil per se dat er gemiddeld per jaar 40 uur meer gewerkt gaat worden. Dus moet iedereen 2 dagen extra opkomen. Dit zonder overwerktoeslag en ook tellen deze dagen niet mee voor de 115 euro overwerkbonus.

Daarnaast mag je je overwerk voortaan niet meer in tijd terugnemen. Pas na de 6de overwerkdienst. En de feestdagvergoeding mag niet meer in tijd opgenomen worden. Ook vanuit de Aanwezigheidsbonus mag je voortaan slechts 2 vrije dagen terugkopen en dat is nu 10 dagen!

Voor ons als vakbonden was deze forse achteruitgang in verschillende opzichten echt onacceptabel! 

2) Cao-loonsverhoging

De werkgever biedt in 2 jaar 4,5 % structureel en ons laatste voorstel houdt 5 % in.

3) Vergroting spaarmogelijkheden voor TOR/sabbatical/mantelzorg

Als vakbonden hebben wij gevraagd om het huidige sparen te verruimen tot het fiscale maximum van 250 dagen, wat we ook op de site bij andere bedrijven hebben afgesproken. De werkgever wil niet verder gaan dan 110 dagen voor de dagdienst en 90 dagen voor de continu.

4) Nieuwe RAU

Het voorstel is om de RAU voortaan te koppelen aan de Ebitda van Polymers & Chemicals Europa. 

Wanneer het gestelde target gehaald wordt wil Sabic 2,25 % uitkeren en wij 2,5 %.

          Dan komt er nog een SHER-target. 

Als je het gestelde target haalt wil de werkgever 1,5 % toekennen en wij 2 %.   Het maximum te behalen percentage voor Sabic is 2 % en wij willen 3 %.

5) Cao-loonsverhoging voor bepaalde groepen voortaan via beoordeling

Werkgever wil voor de 222 jonge academici, top-HBO-ers in de salarisgroepen c39 t/m c42 voortaan de cao-loonsverhoging niet meer standaard toekennen, maar afhankelijk laten zijn van de beoordeling door de leidinggevende. Als vakbonden hechten wij eraan, dat de door ons afgesproken cao-loonsverhoging ook aan iedereen toegekend wordt en niet minder of meer kan zijn afhankelijk van de beoordeling. De groei in de salarisschalen wordt al wel bepaald door de beoordeling en dat is wat ons betreft genoeg.

Eindbod massaal afgewezen

Op de ledenvergaderingen hebben wij uitgebreid met elkaar gesproken over dit eindbod van de werkgever en over hoe nu verder.

Massaal is dit eindbod - waaraan volgens SABIC op geen enkele wijze gesleuteld of getornd mocht worden - door de leden afgewezen. De grootste pijn bij de aanwezige leden zit bij de veel te vergaande eisen van de werkgever op het punt van de arbeidsduur, zowel voor de dagdienst als voor de continu. En dat voor bepaalde groepen de cao-loonsverhoging niet meer vanzelfsprekend is.

Als vakbonden zullen wij deze uitkomst overbrengen aan de werkgever . Daarmee is de werkgever aan zet. Afhankelijk van de reactie van de werkgever, zullen wij na de vakantieperiode samen met de werknemers aan de slag gaan om de druk op de werkgever op te voeren. Daarmee willen we (uiteraard) bereiken dat er meer rekening gehouden wordt met de opvattingen en wensen van de eigen medewerkers. Zo is besloten. In afwachting hiervan hebben wij een met de werkgever gepland overleg over de pensioenregeling opgeschort.

Na de vakantieperiode komen wij bij jullie terug over de volgende door ons te nemen stappen. Voor nu wensen wij iedereen een heel goede vakantie toe. Geniet ervan.

Met vriendelijke groeten

namens de gezamenlijke vakbonden

Ron Smeets, CNV Vakmensen

Henk van Rees, FNV Bondgenoten

Wilfred Jonkhout, FNV Bondgenoten

Theo Willms, Vakbond de Unie

Harry Govers, Synergo-VHP

Roger van de Broek, Vakbond de ABW

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid