Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Cindu Chemicals - Nieuws

Ultimatum voor sociaal plan en cao Rütgers Resins

De vakbondsleden bij Rütgers Resins spraken vorige week maandag af een ultimatum te zenden aan de werkgever voor een fatsoenlijk sociaal plan rond de voorgenomen sluiting en een eerlijke cao voor 2019/2020. Dat ultimatum heeft CNV Vakmensen vandaag verzonden. Zie bijlage.

Het ultimatum
Zoals op de ledenvergadering besproken, hebben we de volgende eisen:

  • Een cao voor 2019 met een structurele loosverhoging van 5%;
  • Een sociaal plan met financiële ruimte voor een vertrekvergoeding ter waarde van 2 keer de op dit moment geldende wettelijke transitievergoeding met een minimum van 4 maanden (wijze van toedeling per persoon nader te bepalen) en een scholings-/outplacementbudget van 4000 euro netto per persoon;
  • Het opnemen van het door werkgever geopperde incentive-plan (gericht op retentie) in de cao of in het als cao aan te melden sociaal plan.

Het ultimatum loopt af op 17 juni om 12.00 uur. Dat betekent dat als de werkgever niet voor die tijd met nieuwe voorstellen komt, we bereid zijn om actie te gaan voeren. Maar we hopen natuurlijk dat het zover niet hoeft te komen.
Als er nieuwe voorstellen komen, gaat CNV Vakmensen opnieuw in overleg met de leden. Bieden die nieuwe voorstellen voldoende aanleiding om het overleg weer op te pakken of zijn ze goed genoeg om door jullie geaccepteerd te worden? Dan hoeven we het actie-wapen misschien niet in te zetten!

Voorbereidingen
We bereiden ons samen wel voor op mogelijke acties. Na de ledenvergadering hebben zich al een aantal mensen gemeld voor een eventueel actiecomité. Maar ideeën zijn nog steeds welkom! Dus heb je een suggestie voor een actievorm, groot of klein, die meehelpt om je werkgever in beweging te krijgen, mail dan naar je CNV-onderhandelaar via j.dekker@cnvvakmensen.nl
I
nmiddels hebben jullie je collega’s in Duisburg op de hoogte gebracht van de petitie, die hopelijk nog steeds overal in het gebouw hangt. Daar kunnen jullie vanaf morgen de eisen uit de ultimatumbrief naast plakken!
Gelijk met deze nieuwsbrief heeft CNV ook een persbericht uitgedaan. Mogelijk besteden locale media dus aandacht in de situatie.
Verder verwachten we van Rütgers Resins een uitnodiging voor het zogeheten “veiligheidsoverleg”. Daar moet besproken worden hoe we onze acties veilig kunnen voeren, zonder ongelukken en zonder onbedoelde schade.

Maar al deze voorbereidingen nemen niet weg dat we hopen dat het ultimatum effect heeft! Er moet op zeer korte termijn een stevige stap gezet worden in de richting van de eisen van jullie en je collega’s. Dan kunnen we een sociaal plan en een cao maken in overleg in plaats van met acties.

Reacties?
Opmerkingen en vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn van harte welkom!

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid