Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Cindu Chemicals - Nieuws

Prima sociaal plan Koppers

Bij Koppers (voormalig Cindu/Neville) is, na bekendmaking dat de fabriek binnen het jaar gesloten en binnen twee jaar wordt afgebroken, na een negatief advies van de OR een uitstekend sociaal plan afgesproken dat zonder één enkele tegenstem door de leden van CNV Vakmensen is aangenomen.

Koppers was in 2010 de meest aansprekende overnamekandidaat voor de teeractiviteiten van het toenmalige Cindu/Neville. Cindu staat voor Chemische Industrie Uithoorn en is sinds 1928 een begrip in de regio en een belangrijke werkgever. Op dit moment werken er op het terrein, bij twee bedrijven, ongeveer 130 werknemers. Voor 58 werknemers vervalt op 1 juli 2014 de arbeidsplaats omdat de Amerikaanse directie van Koppers heeft besloten om de verwerking van teerolie (een hoogovenafvalproduct) te concentreren bij Koppers Denemarken.


Dit bericht kwam als een grote schok voor de werknemers en moest ook nog eens worden stil gehouden. De unieke situatie doet zich voor dat het voormalige Cindu-terrein door twee aartsrivalen in de teersector gezamenlijk wordt gebruikt. Koppers heeft er zijn teeractiviteiten terwijl het Duitse Rütgers er harsen produceert. Dit gezamenlijke gebruik leidt ertoe dat een groot deel van de gebouwen, faciliteiten en installaties gedeeld worden. Daarbij zijn, zoals gezegd, de beide bedrijven op de wereldmarkt voor teerproducten de grootst mogelijke concurrenten.


De opgelegde vertrouwelijkheid heeft voor de OR voor veel spanning gezorgd. Het is moeilijk om een oordeel te vormen ver het nut en de noodzaak van een bedrijfssluiting als de werkgever je een lijstje aanbiedt van personen en instanties waar je mee mág spreken. 


Het is één van de redenen waarom de OR niet anders kon dan negatief adviseren. Om te spreken met de woorden van OR voorzitter 'het is vrijwel onmogelijk om positief te adviseren over de sluiting van je bedrijf' maar 'door de extreme geheimhouding was het ook echt onmogelijk'.


De Ondernemingsraad, daarin gesteund door de vakbonden, hield de poot stijf. Geen onderbouwing betekent een negatief advies. Wel begon het besef door te dringen dat het onmogelijk was het bedrijf open te houden, al was het alleen maar dat door het snelle vertrek van een aantal collega's de bezetting van de ploegen steeds verder onder druk kwam en veiligheid in het werk een steeds groter punt werd in de productie. Bij Koppers geldt 'we doen het veilig of we doen het niet'. Kaderleden vreesden op gegronde redenen dat bij voortgaand verzet tegen de sluiting er toch onomkeerbare processen op gang zouden komen. 


Na indringend overleg is toen door de kaderleden in de OR en de vakbondsdelegaties besloten om te gaan voor een uitstekend sociaal plan. Zoals in het eerste pamflet stond 'rustend op 4 pijlers', een uitstekende ontslagvergoeding, een uitstekend outplacement, uitstekende scholingsmogelijkheden en een hardheidsclausule die werkelijke betekenis kan hebben voor werknemers die diep in de problemen dreigen te komen.


Het realiseren van deze uitgangspunten was een uitdaging. In de cao stond een vergeten sociale begeleidingsregeling uit 1996 (!). Koppers wenste deze toe te passen op de bedrijfssluiting. Behalve dat dit een door gewijzigde overheidsregels een onuitvoerbaar plan was, leidde het tot gemor onder het vrijwel volledig georganiseerde personeel. De werknemers die nog geen lid waren, zijn met een collectieve actie ingeschreven als lid van CNV Vakmensen. Aan de onderhandelingstafel konden we daarom effectief een vuist maken. Na spannende onderhandelingen waarbij acties niet werden uitgesloten koos het bedrijf voor een overeenkomst met vakbonden en kon een prima sociaal plan gepresenteerd worden aan de achterban.


De uitkomsten van het plan zijn onder andere deze: – kantonrechtersformule factor 1,5 – een collectief budget voor outplacement van ruim 3000,- Euro, 2500,- Euro voor EVC trajecten en noodzakelijke bijscholing plus een vergoeding voor juridische ondersteuning.


Vanaf nu zijn we als bond in de slag om voor iedereen de transitie van werk naar nieuw vast werk te maken. Gelukkig zijn er heel wat uitstekend gekwalificeerde mensen werkzaam bij Koppers en is er een behoorlijke arbeidsmarkt voorhanden voor Vakmensen van hun kaliber.


Dat maakt de sluiting van Koppers niet makkelijker, mensen verliezen hun baan en bestaanszekerheid en moeten maar zien wat er van komt. Dat poets je met zakken geld niet weg. Vanaf nu zijn we samen met management en outplacement van SWA (er wordt op het moment van dit pamflet kennisgemaakt met de OR en het personeel) aan het werk om iedereen aan de slag te krijgen. 

Nico Bogaard
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid