Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Cindu Chemicals - Nieuws

Laatste afspraken pensioen Rütgers Resins

Op de valreep moest er nog onderhandeld worden over enkele aanpassingen in de afspraken over de overgang van het pensioenfonds Cindu naar het apf Centraal Beheer. In deze nieuwsbrief de toelichting daarop en een oproep om te stemmen over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Bestaande afspraken
Zoals jullie weten is al eerder besloten dat jullie pensioenregeling vanaf 1 januari 2019 wordt ondergebracht bij een eigen kring binnen het apf van Centraal Beheer. Ons eigen pensioenfonds Cindu werd simpelweg te klein om de regeling tegen aanvaardbare kosten uit te voeren.
Over de hoofdlijnen daarvan is al eind vorig jaar een akkoord bereikt, waarmee de leden van de vakbonden hebben ingestemd.
Als ook de laatste punten akkoord zijn, kunnen we ook de cao 2015-2018 definitief maken en kunnen we met een gerust hart verder afzien van het juridisch proces over de wijziging in de pensioenregeling van 2016.

Aanvullende afspraken
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een aantal nadere invullingen rond de overgang. Dat gebeurde in een overleg waar zowel de directie van Rürgers Resins als het bestuur van het pensioenfonds Cindu en uiteraard de vakbonden bij betrokken waren.
Afgelopen vrijdag zijn alle afspraken aan jullie gepresenteerd op een bijeenkomst. De belangrijkste verschillen tussen de huidige regeling en de nieuwe zijn:

 • Toegezegde premie voor 2019, 2020 en 2021: 28,0% , 29,5%, 31,0% (was 24%);
 • Deze premie is inclusief de premie voor het ANW-hiaat (voor nabestaanden) van 0,75% (was 1,0%);
 • ANW-hiaat zal worden aangevuld zonder aftrek van eventuele uitkering van de SVB (sociale verzekeringsbank);
 • Voor de gehele premie, dus ook voor het ANW-hiaat, geldt dat 1/3 van de werknemer zelf komt, 2/3e van de werkgever (premie ANW-hiaat was voor rekening werknemers);
 • Franchise van €14.000 + indexering op basis van AOW (was €14.000)
 • Opbouwpercentage voor 2019 1,61% (was gemiddeld 1,45%)
 • Om te voorkomen dat nieuwe toetreders tot de kring bij het apf het vermogen van pf Cindu “opeten”, wordt de premiedekkingsgraad (PDG) in de komende jaren verhoogd van 85% naar 115% in 2022. Als gevolg daarvan zal het opbouwpercentage, bij gelijkblijvende rekenrente, stapsgewijs dalen naar 1,46% in 2022.

Wat vindt CNV Vakmensen hiervan?
We leggen deze afspraken positief voor aan jullie. Zoals gezegd, is de overgang naar een ander pensioenfonds noodzakelijk. Da afspraken die nu zijn gemaakt zijn naar onze mening gerechtvaardigd. Het pensioen kost meer, maar dat was nog veel meer geweest als we niet zouden overgaan. Er zitten een aantal kleine verbeteringen in, zoals rond het ANW-hiaat. De maatregel om de PDG te verhogen - waardoor het opbouwpercentage iets daalt - is noodzakelijk om te voorkomen dat als een pensioenfonds van een ander bedrijf mee gaat doen in onze “kring” bij het apf Centraal Beheer, de deelnemers van die nieuwe toetreder gesubsidieerd worden uit het vermogen dat het pf Cindu heeft ingebracht. Daar staat tegenover dat we weer een solide regeling hebben, waarvan we weten dat de kosten voor het uitvoeren ervan niet onevenredig hoog zijn.
We leggen daarom deze afspraken met een positief advies aan jullie voor.

Stemmen voor 29 november, 16.00 uur.
De vakbondsleden hebben het laatste woord. Het is aan jullie om met deze afspraken over de nieuwe pensioenregeling ook het laatste losse eindje voor de cao 2015-2018 vast te leggen. Dan kunnen we begin volgend jaar een goede start maken met het overleg over de volgende cao!
Stemmen kan door een mail met je naam, adres én of je voor, tegen of blanco stemt te sturen naar de onderhandelaar van CNV Vakmensen, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl.
Doe dat svp uiterlijk donderdag 29 november, 16.00 uur. Om een en ander technisch goed te laten verlopen, is het nodig dat de afspraken voor 1 december definitief zijn.

Vragen of reacties?
Uiteraard zijn al jullie vragen en opmerkingen (voor komende donderdag) van harte welkom!

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid