Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Cindu Chemicals - Nieuws

Koppers en Rutgers

Samen voor een nieuwe cao bij Koppers en Rutgers in 2014

Goedendag, u heeft het misschien al gehoord, uw bestuurder Winanda Ludwig is al geruime tijd ziek, langzaam maar zeker is zij haar werk weer aan het oppakken, ondertussen is het belangrijk dat het vakbondswerk en de voortgang in de cao voor Rutgers-Koppers door blijft gaan. Ondergetekende, Nico Bogaard, is gevraagd om Winanda bij uw bedrijf tijdelijk te vervangen.

De cao bij uw bedrijf is een beetje vastgelopen, behalve afspraken over loon zijn er geen veranderingen of verbeteringen doorgevoerd in de laatste jaren. We zijn inmiddels wel al in gesprek om het vastgelopen cao overleg weer op gang te helpen. Daarvoor hebben we (CNV en FNV) verleden week overleg gevoerd met de afvaardiging van de directie in het bijzijn van onze kaderleden.

In het gesprek met vertegenwoordiging van de werkgevers is er gesproken over wat er beter zou kunnen in de toekomst maar ook berichten over afspraken die al bestaan maar niet correct worden nageleefd. Hieronder een kleine greep van de belangrijkste thema’s.

De onderwerpen:
- Vergoeding Extra Opkomst Brandweer; op dit moment ontvangen de collega’s van de brandweer geen vergoeding voor een extra opkomst. Dit is vreemd want artikel 7.7 in de cao spreekt hier toch echt van een vergoeding voor alle werknemers. Ondanks onze argumenten heeft jullie werkgever een andere interpretatie van het artikel. Binnenkort ontvangen we hun onderbouwing op papier. Wordt vervolgd!
- Naleving POB afspraken, art. 25; door fiscale regelgeving heeft jullie werkgever in maart 2012 jullie verteld dat het een en ander wijzigt in de vergoedingen van opleidingen. Het is correct dat werkgerelateerde opleidingen onbelast zijn en dat niet-werkgerelateerde opleidingen wel belast worden. Desalniettemin vinden wij het vreemd dat deze belasting op het bordje van de medewerker komt aangezien er naar ons inziens mogelijkheden zijn voor werkgever om niet-werkgerelateerde opleidingen toch onbelast te vergoeden! Ook hierover blijven wij in discussie.
- Pensioen; er is een inleiding gemaakt over de stand van zaken van jullie eigen bedrijfspensioenfonds. Er is aangegeven dat door aanstaande wettelijke veranderingen partijen weer om de tafel zullen moeten om te zien welke gevolgen dit heeft voor de werknemers die premie afdragen.
- Tenslotte hebben wij aangegeven dat wij de tijd rijp vinden om het gesprek weer aan te gaan over het gehele arbeidsvoorwaardenpakket. Uiteraard niet voordat wij de achterban, dus alle leden, hebben gesproken tijdens een nog te organiseren ledenvergadering.

Nieuwe cao onderhandelingen
Jullie huidige cao is al enige tijd ongewijzigd. Niet meegerekend de loonafspraak, waarvan de laatste verhoging voor januari van 2014 staat gepland. We hebben daarom gezamenlijk met jullie werkgever besloten om in het voorjaar van 2014 aanvang te maken met een nieuwe cao ronde. Tot aan die tijd, en tot aan de ledenraadpleging die we ergens in februari of maart zullen houden, verzoek ik jullie om vooral na te denken over wat we willen gaan bereiken voor deze nieuwe cao.

Kaderleden
Heb je ideeën, vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit pamflet? Ga eens in gesprek met ons kaderlid Ron van Dijk, hij weet ons altijd te bereiken.

Mede namens Ron van Dijk

Nico Bogaard, bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid