Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Renolit - Nieuws

Instemming principeakkoord cao RENOLIT Nederland

Op 1 juli hebben de leden van CNV Vakmensen ingestemd met het op 18 juni bereikte principeakkoord. Dit deden zij tijdens een gezamenlijke ledenbijeenkomst van het CNV en het FNV.

Belangrijk onderdeel van dit akkoord is wijziging van de pensioenregeling per
1 januari 2014. Na de zomer zullen er door de werkgever bijeenkomsten worden georganiseerd voor het personeel om deze wijzigingen toe te lichten. Ook hebben wij als bonden er op aangedrongen om met iedere werknemer persoonlijk te bekijken wat zijn of haar pensioen situatie is. Kortom: wordt vervolgd.

De volgende afspraken maken onderdeel uit van het akkoord:

Looptijd
De looptijd van de cao is 13 maanden, te weten van 1 juli 2013 tot 1 augustus 2014.

Salarisverhoging
Per 1 juli 2013 worden de salarissen verhoogd met 2 procent evenals de vloer in de vakantietoeslag.

SDDS-regeling
De SDDS-regeling wordt, voor de looptijd van deze cao, gecontinueerd.

Pensioen
Partijen hebben, in aanvulling op de bestaande afspraken omtrent pensioen, op hoofdlijnen een aantal afspraken gemaakt. Deze zullen we tijdens de bijeenkomsten uitleggen.

Werktijdenregeling
Partijen spreken af om gedurende de looptijd van deze cao een project te starten gericht op het moderniseren van de werktijdenregelingen binnen de hele organisatie.

Continueren bestaande cao-afspraken
O.a. de AWVN-regeling en de afspraken over werk-leertraject, verhalen 50 procent WGA-premie en vakbondscontributie worden gecontinueerd.
 

Als je vragen hebt of er zijn dingen onduidelijk neem dan contact op met mij!
h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Voorlopig zal ik mijn collega, Winanda Ludwig, blijven vervangen gedurende haar ziekte. Op dit moment is niet duidelijk hoe lang dit zal zijn.

Als er collega’s zijn die het belang van een vakbondslidmaatschap ook onderschrijven meld ze dan aan via de bon op de achterzijde van deze brief.

Henk Jongsma, bestuurder

Deze nieuwsbrief in het vervolg via de e-mail?
Vul je e-mail adres in op mijn cnv: https://www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/welkom/
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid