Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Primo Netherlands - Nieuws

Stemmen over 3e WW-jaar

Het is al enige tijd geleden dat wij de plannen over de WW-reparatie met jullie hebben besproken. De plannen zijn rond en het enige wat we nog moeten doen is uitvoeren.

Waar ging het ook alweer over?
Het kabinet heeft de opbouw en duur van de WW- en WGA- uitkering verkort. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de mensen, die op deze uitkeringen zijn aangewezen. Daarom hebben cao-partijen besloten de uitkeringen te repareren. De werknemers betalen de reparatie. Deze wordt door de werkgever ingehouden op het brutoloon.

In deze brief kun je meer lezen over de reparatie. En dit is ook meteen een oproep om te stemmen.

De uitkeringsduur bij werkloosheid is weer terug op niveau. Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur.

Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig
Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden.

De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamelcao.

CNV Vakmensen roept je op jouw stem uit te brengen. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: ESS-33615905. Stemmen kan tot en met vrijdag 8 december. Lukt het je niet om de enquête in te vullen, vraag dan iemand (een collega of bekende) je hierbij te helpen.

De nieuwsbrief/flyer over het derde WW-jaar en de uitleg over de PAWW zijn bijgevoegd. We hebben geprobeerd een antwoord te geven op de meest voor de hand liggende vragen. Lukt het je niet om de enquête in te vullen, vraag dan iemand (een collega of bekende) je hierbij te helpen.

Jikkie Aalberts
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 67 35 96
E: j.aalberts@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid