Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pipelife Nederland - Nieuws

Principeakkoord Pipelife

Er is door vakbonden en werkgever een principeakkoord 2017-2019 bereikt voor de cao Pipelife. Het akkoord is op woensdag 18 oktober reeds aan de leden voorgelegd tijdens een ledenraadpleging.

Onderhandelingsakkoord niet akkoord

Tot grote teleurstelling van de onderhandelaars is dit principeakkoord weggestemd door een meerderheid van de leden. De redenen om tegen te stemmen zijn erg divers, zo hebben wij begrepen. Daarom heb ik als onderhandelaar van CNV Vakmensen besloten om opnieuw, en nu alleen met onze eigen leden bij Pipelife, in contact te treden om in detail van jullie te vernemen hoe het zit.

Met deze leden vormen wij een groepje binnen Pipelife en werken wij intensief samen met het FNV. Met deze kleine groep heb ik als bestuurder maar met een enkeling contact. Niet iedereen reageert op mijn uitvragen.

Meedoen als kaderlid?

Ook zijn er bij de onderhandelingen geen kaderleden in onze delegatie aanwezig. Dat is voor mij als onderhandelaar zeker niet optimaal. Na de vorige onderhandelingen heb ik jullie allen een brief gestuurd met de vraag te bezien of jullie allemaal 1 nieuw lid zou kunnen werven zodat we meer gaan meetellen binnen het overleg en het bedrijf Pipelife. Dit heeft geen resultaat opgeleverd, behalve dat één van de leden plaats heeft genomen in de klankbordgroep, waarvoor dank!

Als onderhandelaar heb ik besloten om de collega’s van het FNV af en toe los te laten en een eigen CNV-lijn te kiezen.
Daar heb ik jullie dan wel voor nodig! Ik heb daarbij de volgende vragen aan jullie.

Breng je stem uit

Wil je dat wij doorgaan met het afsluiten van een cao bij Pipelife? Wil je dat wij daadwerkelijk een rol hierin spelen? Kunnen wij met onze 7 leden bij elkaar komen om gezamenlijk besluiten te nemen en te bepalen wat wij het beste kunnen doen?

Jullie zijn toch niet maar zomaar lid en willen toch zeker iets over je eigen arbeidsvoorwaarden zeggen? In de rechterkolom treffen jullie de tekst van het principeakkoord aan. Ook staat daar een stemformulier.

Ik verzoek jullie op dit formulier je stem uit te brengen en de gestelde vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Geef bij tegenstemmen per onderdeel van het akkoord aan waarom je tegenstemt. Ik ontvang graag het formulier vóór 15 november terug, bij voorkeur per mail. Mailen kan naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl.
Per post mag ook: CNV Vakmensen, t.a.v Secretariaat Collectief, Postbus 3135, 3500 GM Utrecht.

Vragen en/of opmerkingen

Wij willen als vakbond heel graag door bij Pipelife en gaan ervan uit dat jullie dat ook willen. Daarvoor moeten wij samen optrekken. Voor vragen en/of opmerkingen kun je mij telefonisch of per mail bereiken.

Peter Böeseken
bestuurder CNV Vakmensen
E p.boeseken@cnvvakmensen.nl
M 06 51 60 20 43

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid