Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Pipelife Nederland - Nieuws

Pipelife: cao-voorstellen

CNV Vakmensen heeft samen met FNV Procesindustrie de voorstellen ingediend voor een nieuwe cao Pipelife Nederland BV.

Op 27 juni zijn wij de gehele dag bij elkaar geweest om de voorstellen toe te lichten en standpunten over alle onderwerpen met elkaar uit te wisselen, dan wel een eerste keer te bespreken. Dit heeft niet geleid tot resultaten. Op 26 juli gaan wij opnieuw in overleg.

Voorstellen vakbonden

Werkingssfeer cao

Wij willen de werkingssfeer van de cao uitbreiden naar alle medewerkers werkzaam bij Pipelife Enkhuizen.

Looptijd

Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, van 1 april 2017 tot 1 april 2018.

Inkomen

Wij willen:
a. de salarissen en salarisschalen per 1 april 2017 met 2,5% verhogen;
b. n.a.v. de benchmark arbeidsduur en beloning 3- en 5- ploegen uit 2012, de betreffende ploegentoeslagen met een marktconform toeslagverhogen;
c. hetzelfde geldt ook voor de ploegentoeslag voor de 2-ploegendienst.

Gewoon goed werk

Wij wensen:
a. dat het persoonlijk keuze budget van de werknemers met 0,5% verhoogd wordt.
b. spoedig te starten met de werkgroep over duurzaam inzetbaarheid waarbij o.a. gekeken wordt naar:
- De terugkomdagen voor werknemers van 55 jaar en ouder.
- De rooster van de 3-ploegendienst.
- Flexibele arbeidstijden voor de dagdienst.
- Vitaliteitsbeleid.
- Een 80-90-100 regeling in te voeren, waarbij werknemers de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90 % loon en 100% pensioenopbouw.
c. dat de werkgever ervoor zorgt dat alle werknemers een functieomschrijving hebben.
d. dat er maatregelen getroffen worden om het inhuren van uitzendkrachten te verminderen

Overige zaken

Wij willen de regelingen rond de vakbondscontributie, reiskosten woon-werk verkeer en de AWVN-bijdrage voortzetten. Als ook de afspraak over de reparatie van het derde WW-jaar continueren.

Voorstellen werkgever

De voorstellen van de werkgever kun je inzien onder het kopje 'Downloads' op deze pagina.

Peter Boeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +316 51 60 20 43
E. p.boeseken@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid