Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owase - Nieuws

Owase: werkgevers blijven op nul

Op 2 juli is er weer over uw cao onderhandeld met de werkgeversorganisatie van Owase. Voor de derde keer zijn bonden en werkgevers bij elkaar geweest om te proberen overeenstemming te krijgen over de nieuwe cao voor alle medewerkers die onder de Owase-cao vallen.

De werkgevers bleken wederom niet bereid een cao overeen te komen. Op geen enkele wijze willen de werkgevers de loonkosten verhogen, ook niet in de CAO op basis van een éénmalige uitkering.

Op 12 juni hebben FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een drietal ledenvergaderingen gereorganiseerd in zaal Mulder. De opkomst was helaas matig, zo’n 40 leden namens de twee bonden verdeeld over deze dag. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het standpunt in het cao-overleg van de werkgeversorganisatie verwoord op 23 mei, verder toegelicht en uitvoerig met de aanwezigen besproken.

In dat cao-overleg van 23 mei heeft de werkgeversorganisatie aangegeven dat er geen financiële ruimte aanwezig is om de loonkosten te laten stijgen (niet in de vorm van een loonsverhoging, structureel of incidenteel, of andere aanpassingen in de CAO die zouden leiden tot een stijging van de loonkosten). Helaas, alle varianten door ons gedaan hebben de werkgevers naar de prullenbak verwezen. Onze creativiteit op basis van overleg kwam hiermee tot een einde.

De werkgevers hebben na het overleg van 23 mei intern gecommuniceerd in de vorm van een nieuwsbrief waarop een verkeerslicht is afgebeeld. In deze nieuwsbrief staat het sein op rood voor Wavin en voor Rollepaal en BPI op groen. De overige ondernemingen stonden bij oranje geparkeerd. De werkgeversorganisatie verwacht in 2014 weinig herstel en het huidige orderboek is dunnetjes, voor de werkgeversorganisatie reden om vol te blijven houden dat er geen ruimte is voor enige verbetering van de cao.

Terug naar de ledenvergaderingen van 12 juni. In deze bijeenkomsten hebben we uitvoerig met de leden gesproken over de ontstane situatie. De leden vonden het standpunt van de werkgeversorganisatie erg teleurstellend, maar gezien de economische situatie waren de leden bereid af te zien van een structurele loonsverhoging van 2,5 procent. Tijdens de ledenvergaderingen hebben we een ultiem voorstel uitgewerkt. Dit voorstel komt er op neer dat bij de bedrijven waar het goed of redelijk gaat (alle ondernemingen met uitzondering van Wavin) respectievelijk 2,5 procent en 1,5 procent éénmalig wordt uitgekeerd. Een éénmalige uitkering die nominaal (voor iedere werknemer eenzelfde bedrag), 2,5 procent of 1,5 procent van de salarissom is, gedeeld door het aantal mensen die onder de cao vallen.

Ook deze variant is door de werkgeversorganisatie als niet acceptabel gekwalificeerd, en dus ook naar de prullenbak verwezen. De werkgevers willen een dergelijke afspraak over een éénmalige uitkering niet als cao-afspraak.

Wel hebben de werkgevers aangegeven dat zij de aangesloten bedrijven de mogelijkheid willen geven om eigenstandig ‘wat te doen’. Dit houdt in dat zij de aangesloten bedrijven de ruimte willen geven, wanneer zij dit passend vinden, buiten de cao de werknemers wat aan te bieden. Dit kan materieel en immaterieel van aard zijn. De ruimte ligt dan bij de ondernemingen die zelfstandig kunnen bepalen óf en wat zij de werknemers willen aanbieden. Dit alles buiten de cao om. Allemaal erg vaag natuurlijk. De vaagheid zit hem in of, en welke bedrijven ‘wat zouden willen doen naar de werknemers’ en waaruit dat zou kunnen bestaan. Dit is dus allemaal volstrekt ongewis.

Wij zijn van mening alles gedaan te hebben om op basis van overleg te komen tot een nieuwe cao met een zeer beperkte eenmalige loonkostenstijging waarbij maatwerk is toegepast per onderneming. Wij zijn dus klaar met onderhandelen, geen beweging te krijgen op basis van overleg in het standpunt van de werkgeversorganisatie.

Het woord ligt nu bij u. Indien u van mening bent dat er een éénmalige uitkering moet komen die wordt opgenomen in de cao, zal dat moeten gaan gebeuren om de werkgevers te overtuigen, door druk van onderaf, door het voeren van acties. De enige weg. Aan de onderhandelingstafel zijn we uitgesproken.

Wanneer het overgrote deel van de leden aangeeft actie te willen voeren om de eis (een éénmalige uitkering) ingewilligd te krijgen, dan zullen wij statutaire driekwartvergaderingen gaan beleggen waarin wij het voeren van acties ter stemming aan de leden zullen voorleggen.

In de bijlage treft u een antwoordformulier aan met het verzoek dit in te vullen en naar ons terug te sturen.


Eric Aarts
bestuurder

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid