Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owase - Nieuws

OWASE doet verbeterd eindbod

Maandag hebben de werkgevers gereageerd op het ultimatum, door een verbetering ten opzichte van het eerdere eindbod neer te leggen. Wij willen dit nieuwe eindbod aan jullie voorleggen.

Gisteravond hebben wij dit nieuwe bod besproken met de kaderleden uit de bedrijven.
Het merendeel van de kaderleden schat in dat:

  • een groot deel van de vakbondsleden die het ultimatum hebben gesteund het nieuwe bod voldoende vinden;
  • de bereidheid om te staken door dit nieuwe bod ook aanzienlijk zal afnemen onder de leden die het ultimatum hebben gesteund;
  • er daardoor een te kleine groep leden overblijft om werkgevers tot een beter bod te bewegen door het ultimatum in stand te laten en te staken wanneer werkgevers niet bereid zijn om in te stemmen met eisen in het ultimatum.

Deze inschatting heeft er toe geleid dat er besloten is om het nieuwe bod op dinsdag 25 juli aan de leden voor te leggen.   Aan de orde is dan de vraag of we dit nieuwe bod gaan accepteren of niet.

Op dinsdag 25 juli worden de ledenvergaderingen gehouden bij zaal Mulder. Ze beginnen om 10:00 uur, 14:15 uur en 19:30 uur.
Zorg dat je er bent om samen te bepalen of het nieuwe bod voldoende goed is of niet! Het nieuwe bod sluit ik bij.


Ik zie jullie graag volgende week dinsdag!

Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid