Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owase - Nieuws

Nieuwsbrief leden OWASE bedrijven

De kop is er af, het eerste cao overleg voor de nieuw vorm te geven cao bij de OWASE bedrijven heeft plaatsgevonden, zeer covid-19 proof via de laptop en beeldscherm. Het is even wennen voor ons allemaal! In de bijlage kunt u lezen hoe de vakbonden met de kaderleden dit overleg hebben ervaren.

 

 

                                                                                                                 Laren 8 oktober 2020

 

Aan: leden FNV en CNV werkzaam bij de Owase-bedrijven 

 

Dinsdag 6 oktober 2020 hadden we het eerste cao-overleg met de Owase werkgevers. Voorstellen over en weer zijn toegelicht en vragen die er waren zijn beantwoord. Het overleg wordt op 3 november voortgezet. 

Wanneer we kijken naar de insteek aan werkgeverskant en we kijken ook nog eens wat terug in de tijd, dan komt het er voor de werkgevers, kort samengevat, altijd op neer dat: 

 

het gaat slecht en daarom kan er weinig tot niets en als het goed gaat dan zou het wel eens slechter kunnen gaan en voor de zekerheid kan er daarom weinig tot niets”.

 

Onderstaand een kleine bloemlezing uit een aantal voorstellenbrieven zoals we die door de jaren heen van de Owase werkgevers hebben ontvangen. 

 

 • “WVO ziet slechts zeer beperkte ruimte voor een loonstijging vanwege de huidige slechte economische omstandigheden en de sterk achterblijvende resultaten van de OWASE-bedrijven”.

 

 • “Zoals bekend hebben ook de OWASE-bedrijven te maken met aanhoudend slechte marktomstandigheden”.

 

 • “Echter de meeste OWASE-bedrijven hebben, ondanks het op peil houden van de productievolumes, te maken met een toenemende druk op de winstmarges waardoor de winstverwachting serieus achterblijft bij vorig jaar”.

 

 • “Het algemene beeld in Nederland is dat de economie op volle toeren draait en dat er weer ruimte is voor loonsverhogingen. Dit beeld herkennen wij ook bij een deel van de OWASE-bedrijven. Echter, bij een minstens net zo’n groot deel van de OWASE-bedrijven is dat niet het geval. Deze OWASE- bedrijven hebben te maken met verlies van marktaandeel en lagere winstmarges”.
 • “Een aantal OWASE-bedrijven zijn de afgelopen periode redelijk tot goed doorgekomen. Een aantal andere bedrijven zijn de afgelopen periode minder goed doorgekomen en hebben (zelfs) een beroep moeten doen op de NOW-regelingen van de overheid. 

 

Tijdens de cao-onderhandelingen zullen wij de situatie bij de OWASE-bedrijven nader toelichten. Naar het zich laat aanzien duurt de bijzondere situatie nog wel even. Het is daarom onzeker welke impact dit gaat hebben op de situatie bij de OWASE-bedrijven. Ons voorstel is er daarom op gericht om samen de komende periode goed door te komen. Concreet stellen wij voor om een eenjarige cao af te sluiten (1 juli 2020 – 1 juli 2021) en om de lonen per 1 juli 2020 te verhogen met 1,5%. Dit is gelijk aan de verwachte prijsinflatie over 2020”. 

 

Wordt vervolgd op 3 november a.s.

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen

Gerrit Jager en Henk Bosscher, kaderleden CNV Vakmensen

Ron Vos, bestuurder FNV Industrie

Bert Piek en Geert Slager, kaderleden FNV

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid