Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owase - Nieuws

Er is een nieuwe cao Owase

Tijdens de ledenvergaderingen op 1 en 2 november, is een meerderheid van de leden akkoord gegaan met het cao-voorstel van de werkgeversvereniging.

Het heeft even geduurd, maar wij hebben gisteren het akkoord op papier ontvangen van de werkgever. Het lijkt me goed de afspraken nog een keer op een rij te zetten:

  • De cao heeft een looptijd van 12 maanden (van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017).
  • De lonen worden met 1,75% verhoogd per 1 juli 2016.
  • De werkgevers zullen meewerken aan een eventueel repareren van de duur en opbouw van de WW en loongerelateerde WGA, zoals is afgesproken in het Sociaal Akkoord 2013.
  • De cao-teksten worden aangepast aan nieuwe wetgeving.

Loonsverhoging toegepast in december

Conform de procedure zoals verwoord onder artikel 8.3.1 van de vorige cao, wordt om praktische redenen de structurele loonsverhoging per 1 juli 2016 voor het eerst toegepast per 1 december 2016. In december 2016 vindt een eenmalige nabetaling plaats over de periode 1 juli 2016 tot 1 december 2016. Over de eenmalige uitkering wordt geen pensioenpremie opgebouwd. Deze uitkering is daarom verhoogd met de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie. De werknemersbijdrage in de pensioenpremie over deze eenmalige uitkering is niet verschuldigd.

Sociaal Plan

Het was een moeizaam en bijzonder proces om tot deze nieuwe cao te komen. Tijdens de vergaderingen werden wij verrast met een bericht, dat Wavin bij de or zou hebben aangegeven bereid te zijn te praten over een "sociale regeling/spaarpot" met als doel financiële tegemoetkoming bij ontslag.

Dit is volgens mij geen Sociaal Plan en ik heb tijdens de vergaderingen dan ook aangegeven dat mij hiervan formeel niets bekend is. Ik weet niet beter dan dat Wavin en de overige Owase-bedrijven absoluut niet willen praten over een Sociaal Plan of wat voor sociale regeling of spaarpot ook. We hebben naar aanleiding van deze signalen tijdens de vergaderingen met de aanwezige leden afgesproken Wavin een brief te sturen en daarin aan te geven dat wij graag bereid zijn het overleg hierover te starten. De brief is inmiddels namens FNV en CNV Vakmensen verstuurd. Tot op dit moment is daar geen reactie op terug gekomen.

Volgende onderhandelingen

We hebben de werkgeversvereniging WVO een brief gestuurd om aan te geven dat wij akkoord zijn met de nieuwe cao. Daarin heb ik uitdrukkelijk aangegeven voor de volgende cao (2017) eerder te willen starten met de onderhandelingen, om te voorkomen dat er pas een nieuw akkoord is, wanneer de oude cao al lang verlopen is. Ik heb voorgesteld te starten in maart 2017.

Ik houd jullie op de hoogte van de reactie vanuit Wavin. Ik denk dat het voor alle werknemers vallend onder de Owase-bedrijven goed is te weten hoe dit verder gaat.

Jacqueline Twerda
Bestuuder CNV Vakmensen
M: 06 23 00 62 14
E:  j.twerda@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid