Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Stemming over eindbod Nouryon

Op woensdag 18 november jl. heeft Nouryon aan de vakbonden laten weten aan het eind van het latijn te zijn. Verder dan dit eindbod komt je werkgever niet. Alhoewel wij het bod onder de maat vinden, leggen wij het in overleg met de andere bonden neutraal voor. Dat betekent dat alle vakbondsleden zélf moeten bepalen of zij het eindbod wel of niet OK vinden. Als je het eindbod afwijst en je toch een cao wilt, zal er actie gevoerd moeten worden! Zo simpel is het met het oog op het (beperkte) mandaat van Nouryon onderhandelaars tot dusverre.

Op maandag 7 december zullen wij om 10.00 uur en om 19.30 uur gelegenheid geven voor het stellen van vragen, opmerkingen etc. Dit zal gaan via Teams. Je ontvangt daarvoor apart een uitnodiging.

Wij verzoeken jou uiterlijk 9 december a.s. je stem uit te brengen. Je weet het: de leden hebben altijd het laatste woord en de meeste stemmen gelden.

Waar zit het op vast?

Nouryon zit onder de maat ten opzichte van wat er elders wordt gerealiseerd ten aanzien van loon, pensioen en generatiepact. Daarnaast is het ook vreemd dat Nouryon in deze onzekere tijden een nieuwe cao wil van maar liefst 3 jaar. Je zou toch zeggen dat het logischer is om in onzekere tijden geen langlopende verplichtingen aan te gaan.

Nouryon doet verder niets voor jongeren, schuift een beetje in de cao door het schrappen van (9 basis cao of 11 HP cao) verlofdagen en deze om te zetten in salaris. Met die sigaar uit eigen doos wil Nouryon eigen werknemers van zich afhouden omdat er zo ogenschijnlijk meer salaris wordt gegeven. Door verkoop van verlof dus te verplichten lijkt het namelijk alsof je dan tenminste een goede loonsverhoging krijgt incl. inflatiecompensatie, maar in feite betaal je dat dus ook zelf. Dat je daardoor vanaf deze nieuwe cao wel structureel minder verlof krijgt boeit het bedrijf niet omdat Nouryon stelt dat werknemers toch al niet al hun verlof per jaar opnemen.

Nouryon wil ook dat werknemers een deel van de extra benodigde pensioenpremie in 2021 betalen. Daarna wil Nouryon helemaal geen extra pensioenpremie meer betalen, vallen terug op de pensioenpremie die ze nu betalen en mag alle extra premie door werknemers worden betaald. Dit betekent dat er waarschijnlijk van de 1,5% in 2022 en 2% per 2023 weinig overblijft tenzij iedereen zijn pensioenbouw wil verslechteren. Tot slot wordt on top ook nog eens het sociaal plan verslechterd waardoor er maximaal 200.000 euro zal worden uitgekeerd. Vooral mensen met lange dienstverbanden ondervinden daar negatieve gevolgen van. Kortom, het lijkt een aanbod van een bedrijf dat in een crisis is verzeild terwijl het eigenlijk goed draait en goede vooruitzichten heeft.

Positief punt is dat het bedrijf mee wil werken aan eerder met pensioen gaan (3 jaar) en daarvoor een bedrag mee te geven ter hoogte van AOW uitkering. Wel verlangt het bedrijf dat je in voorkomende gevallen 10 verlofdagen per jaar eerder uit dienst weg geeft/inlevert. Ook wil Nouryon gedurende 6 maanden het 80-90-100 principe mogelijk maken voor mantelzorgers.

Wij vertrouwen erop je hiermee te hebben geïnformeerd en zien je stem graag uiterlijk 9 december tegemoet.

Mede namens Eddie Broekhuis (cao onderhandelelingsdelegatie),

Arthur Bot

Bestuurder CNV Vakmensen

M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting