Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Stand van zaken Pensioenfonds APF

In lijn met de discussie vorig jaar over de financiële situatie van het pensioenfonds APF (400 miljoen euro bijstorten) voor alle Akzo- en Nouryonmedewerkers, is het zo dat wij jou intussen het volgende kunnen melden.

Premie
Vanwege allerlei regels die de Nederlandse overheid oplegt aan pensioengelden (= het geld van werknemers) en het beheer daarvan (verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers), verkeren veel pensioenfondsen in zwaar weer. Omdat jouw werkgever daarnaast geen extra middelen ter beschikking stelt voor het pensioenfonds betekent dit voor jou dat voor volgend jaar de volgende keuzes over blijven:
- Jouw op te bouwen pensioen blijft hetzelfde, maar wordt wel duurder omdat je meer pensioenpremie moet betalen óf;
- Jouw op te bouwen pensioen wordt minder en je betaalt dezelfde pensioenpremie.

In gesprek
Deze tamelijk simpele keuze hadden wij tot voor kort aan de orde en daarom werden er bijeenkomsten gepland om hierover meer info te geven aan alle geïnteresseerde werknemers.
Echter, door onder andere druk van pensioenfondsen en handtekeningenacties van gezamenlijke vakbonden op de verantwoordelijke minister, de heer Koolmees, is er een nieuwe situatie ontstaan. De minister heeft vorige week aan het pensioenfonds APF en de andere pensioenfondsen in Nederland laten weten volgend jaar nog de tijd te krijgen om de zaken op orde te krijgen, mede met het oog op het handen en voeten geven aan het nieuwe pensioenakkoord van afgelopen zomer. Vakbonden en jouw werkgever zullen daarom op zeer korte termijn met het bestuur van APF moeten praten.

Op dit moment is ons doel daarbij om de adempauze die de minister het fonds geeft, te benutten. Wij zijn van mening dat daarom geen extra verslechteringen voor werknemers nodig zijn. Echter, het bestuur van het pensioenfonds beslist, niet de vakbonden of jouw werkgever.

Dat betekent in de eerste plaats dat wij jou op korte termijn opnieuw zullen berichten over de stand van zaken na het gesprek met het pensioenfonds over wat hun standpunt is nu de minister bewogen heeft. In de tweede plaats voelen wij ons op dit moment niet geroepen om deel te nemen aan de werknemersbijeenkomsten volgende week omdat het bestuur aan zet is en niet de bonden. Het bestuur van het pensioenfonds moet uitleg geven over haar besluitvorming en hiervoor verantwoording afleggen. Wél zullen wij dus praten met het bestuur van APF om onze opvattingen kenbaar te maken, daarna is de beurt aan het bestuur van het pensioenfonds dat moet besluiten.

Arthur Bot,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 44 51 90
E a.bot@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting