Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Ruim 80% leden vóór acties bij AkzoNobel

Ongeveer 85% van de vakbondsleden werkzaam bij AkzoNobel heeft vóór acties gestemd. Dat is de uitkomst van een serie landelijke, zogenaamde driekwart vergaderingen. Deze vergaderingen zijn reglementair nodig om een ultimatum te stellen en aansluitend, zo nodig over te gaan tot het voeren van acties.

Aanstaande maandag overleg met  de directie

Op maandag 2 juli zal de gezamenlijke vakbondskadergroep besluiten hoe een en ander in de praktijk plaats zal vinden. Wij stellen jullie daarna weer op de hoogte van de verdere gang van zaken en wat je van ons kunt verwachten.

Waar gaat het steeds over?

 1. Een toekomstbestendige pensioenregeling;
 2. gedegen afspraken over continuering arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid vanwege verkoop Chemicals;
 3. gedegen afspraken over een nieuwe Cao bij Paints en Coatings en Chemicals.

Wat is er voor nodig om dat te realiseren?

 1. AkzoNobel moet ophouden met dictaten, hokuspokus argumenten, het verstrekken van hele en halve onwaarheden en overgaan tot concreet en constructief overleg met de vakbonden.
 2. Een besluit om aan aandeelhouders iets minder te geven voor de verkoop van Chemicals omdat het pensioenfonds extra vermogen nodig heeft. Gebeurt dit niet, dan is een verhoging van de pensioenpremie of een verslechtering van de pensioenregeling op termijn onafwendbaar.

Waarom acties?

 1. AkzoNobel stelt alleen overleg te kunnen voeren binnen de kaders van hun eigen eindbod dat zij op 2 mei jl hebben gegeven. Dit eindbod is door 70 á 80% van de leden afgewezen.
 2. AkzoNobel negeert deze afwijzing en komt met geen enkel ander voorstel, waarmee de kwestie in een vacuüm is verzeild.

Vandaag heeft jullie directie aangegeven alsnog met ons om tafel te willen. Dit overleg zal aanstaande maandag plaatsvinden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de afloop van dit overleg.

FNV Procesindustrie, Erik de Vries
VMHP/AkzoNobel, Jan Admiraal
en
CNV Vakmensen
Arthur Bot, bestuurder
M 06 - 2044 5190
E a.bot@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid