Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Reactie bonden op webcast 3 juli jl. AkzoNobel

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat jullie directie deze week door middel van een webcast heeft geprobeerd haar standpunt over het pensioen-/cao-debat te verduidelijken.

Dat is natuurlijk haar goed recht en komt normaliter ook de discussie ten goede. Vooropgesteld is daarbij wel, dat om een zo juist en eerlijk mogelijke weergave van de situatie te krijgen, alleen feiten met jullie worden gedeeld.

Helaas is dat niet gebeurd.
Tijdens de webcast is een flink aantal dingen beweerd die pertinent onjuist zijn en alleen gezegd worden om het standpunt van de gezamenlijke bonden op een suggestieve manier te ontkrachten. Een feitelijke onderbouwing voor deze beweringen ontbreekt daarbij en een inhoudelijke discussie over de situatie wordt zorgvuldig vermeden of als een bagatel afgedaan. Op gevoelige vragen wordt, net als tijdens ons overleg met de directie, herhaald geen antwoord gegeven.

Maar er speelt meer.
Er is nadrukkelijk beweerd dat er een verband bestaat tussen jullie actiebereidheid en een gebrek aan loyaliteit aan AkzoNobel als goed werkgever. Wij werpen deze opmerkingen ver van ons. Onze leden, -werknemers van AkzoNobel- hebben jarenlang alles wat in hun vermogen ligt ingezet voor het bedrijf en doen dat nog steeds, dag in dag uit. Net zo goed heeft AkzoNobel zich al die jaren als goed werkgever opgesteld en zorg gedragen voor de belangen van haar werknemers. Dit wordt op geen enkele manier door ons in twijfel getrokken. Maar daar gaat deze hele discussie niet over. Deze discussie gaat slechts over een zakelijk verschil van mening met jullie pensioenen als onderwerp. Wij zijn van mening dat het volstrekt ongepast is om andermans afwijkende mening te interpreteren als een gebrek aan loyaliteit. Wij betreuren dit ten zeerste.

De gebeurtenissen tonen eens te meer aan dat het van het grootste belang is dat alle partijen over de juiste informatie beschikken. Een aantal collega’s heeft daarom de moeite genomen om onwaarheden, zoals tijdens de webcast gemeld, van kritisch commentaar te voorzien. Zie hierbij het webcast verhaal en ons commentaar.

Wij zouden zeggen, doe er je voordeel mee. En blijf vooral aan het management vragen wat er niet klopt aan de commentaren op de verschillende onderwerpen.

Want uiteindelijk werd afgelopen dinsdag op een vrij pijnlijke manier duidelijk hoe de directie zich het afgelopen half jaar in haar eigen argumenten heeft vastgepraat: eerst was er geen probleem met jullie pensioen. Vervolgens bleek er wel een probleem maar was dat verwaarloosbaar klein. En vervolgens, toen het probleem veel groter bleek dan door Akzo gemeld, mocht het niet opgelost worden van de accountant. En nu eindelijk, na een half jaar soebatten, blijkt de werkelijke reden: AkzoNobel kán -of wil natuurlijk- geen herstel betalen, omdat het het benodigde geld aan haar aandeelhouders heeft beloofd. “Diefstal” zou dat zijn, werd afgelopen dinsdag beweerd. AkzoNobel heeft in deze hele discussie in ieder geval in één ding gelijk: net als thuis kun je je geld maar aan één ding uitgeven.

Dat het bedrijf het benodigde geld nu aan de aandeelhouders heeft beloofd, is wat ons betreft niet jullie probleem. Het wordt na een jaar van discussie, maar ook na jullie trouwe steun tijdens het PPG-gebeuren, tijd dat met 4% van de opbrengst van het bedrijf dat júllie hebben grootgemaakt, ook jullie financiële toekomst zeker wordt gesteld.

We gaan met z’n allen een pittige tijd in. De ultimatums aan jullie directie zijn inmiddels verzonden. Als vakbonden gaan we ervan uit, maar roepen jullie er ook toe op, om in deze tijd met respect voor je collega’s en dus ook met respect voor hun mening om te gaan. Respect is een absolute voorwaarde om dit proces zonder kleerscheuren door te komen. En die oproep geldt niet in de minste plaats aan jullie directie.

Namens Jan Admiraal - VMHP/AkzoNobel en Erik de Vries - FNV Procesindustrie,
Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid