Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Ontwikkelingen nieuwe cao Nouryon

Op woensdag 11 november hebben CNV, FNV, VMHP en Nouryon voor een derde keer met elkaar gesproken over de nieuwe Nouryon cao's. De huidige afspraken lopen af op 1 januari 2021. Over een aantal onderwerpen hebben we overeenstemming.

Het gaat daarbij vooral om kleinen aanpassingen, zoals bijvoorbeeld:
  • Van 3 naar 2 verschillende cao's gaan (cao hoger personeel en Nouryon Nederland/Chemicals).
  • Aanvullende geboorteverlof.
  • Start werkgroep pensioen.
  • Verduidelijking STI regeling in cao.
Over de belangrijkste cao onderwerpen zoals loon, pensioen, invoeren van een bedrijfs AOW, de 80-90-100 regeling is alleen overeenstemming over ons voorstel dat Nouryon de verhoogde pensioenpremie per 1 januari 2021 gaat betalen. Maar, dan moeten we het ook wel eens worden over de andere onderwerpen. Als dat niet zo is hebben we ook geen deal op pensioenpremie!

Betekent tegelijkertijd dat bonden en Nouryon nog een stevige klus te klaren hebben! Bonden hebben in elk geval besloten om het voorstel voor verlenging van het sociaal plan in te trekken vanwege de enorme verslechteringen die Nouryon dan wil aanbrengen. Het huidige sociaal plan geldt tot 1 januari 2022.

Het overleg zal op 18 november a.s. worden voortgezet met de bedoeling om tot een deal te komen die uiteraard daarna aan de leden van de vakbonden zal worden voorgelegd. Het streven om te komen tot een package deal heeft te maken met het gegeven dat op 8 december a.s. het bestuur van APF een besluit zal gaan nemen over de pensioenregeling vanaf 2021. Nouryon wil geen deelafspraak maken op het onderwerp pensioen, dat betekent dat er op alles een akkoord moet komen voor 8 december a.s.

Wij roepen Nouryon dan ook op om tijdens het komende overleg met redelijke voorstellen te komen zodat iedereen weet wat de nieuwe arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2021 zijn!

Arthur Bot
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Eddie Broekhuis

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid