Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Nieuwe eindbod AkzoNobel

Gisteren hebben we met het actiecomité bij elkaar gezeten om de gebeurtenissen van de afgelopen weken te bespreken. Zoals jullie weten is er door AkzoNobel afgelopen maandag een nieuw eindbod neergelegd. Daarnaast hebben jullie in Amsterdam de aandeelhouders afgelopen dinsdag zeer duidelijk gemaakt wat jullie vinden van de opstelling in het pensioen conflict: het was voor iedereen een enerverende middag!

Doodlopend spoor

Vooralsnog hebben de acties er niet toe geleid dat er op dit moment enig zicht lijkt op een verdere beweging vanuit jullie werkgever zonder verdere druk. Daarnaast lijkt het erop dat ons verzoek tot bemiddeling geen effect heeft. Weliswaar vindt men dit in Amsterdam te overwegen, maar tegelijkertijd geeft men aan dat er niets te bewegen valt: daarmee is bemiddeling een doodlopend spoor gebleken.

Binnen het actiecomité is uitgebreid over deze situatie gesproken. Een deel van de leden is van mening dat acties nu moeten worden uitgebreid voor langere tijd; andere leden zijn weliswaar zwaar teleurgesteld over de opstelling van het bedrijf, maar vinden verzwaring van de huidige acties vooralsnog een te zwaar middel. Het actiecomité heeft om die reden besloten het eindbod, zoals AkzoNobel dat afgelopen maandag heeft gedaan, ter stemming aan jullie voor te leggen.

Pensioen

Het ligt voor de hand om het eindbod dat AkzoNobel heeft gedaan, te vergelijken met het onderhandelingsresultaat zoals dat inmiddels met Nouryon is bereikt. Ook daar is vaak en langdurig gesproken over loon, duurzame inzetbaarheid en natuurlijk vooral het pensioen. Tijdens de ledenvergaderingen hebben jullie duidelijk gemaakt dat er wat jullie betreft erkenning moet komen van AkzoNobel voor het bestaan van het pensioenprobleem, maar dat er ook gewerkt moet worden aan een oplossing daarvoor. Wij hebben met Nouryon inmiddels heldere afspraken gemaakt over doelstellingen, tijdspaden, communicatie en resultaten, die aan sociale partners zullen worden voorgelegd.

Het is daarom buitengewoon teleurstellend, maar ook onverklaarbaar, waarom AkzoNobel van haar kant in haar eindbod weigert om ook maar één letter over pensioen op papier te zetten. Het maakt in ieder geval, dat wanneer jullie uiteindelijk toch met dit eindbod akkoord gaan, het boek over het pensioen met een gitzwart eindscenario gesloten wordt.

Slap aftreksel

Een tweede punt waarop het eindbod afwijkt van het resultaat bij jullie voormalige collega's is het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Velen van jullie hebben aangegeven de invoering van een 80- 90–100 regeling zeer belangrijk te vinden. Onder druk van de afspraak bij Nouryon biedt AkzoNobel dat nu ook aan; anders dan bij Nouryon wil men dit niet vanaf vijf jaar voor datum einde dienst verband doen, maar slechts drie jaar. Daarmee vormt het een slap aftreksel, waarvan je je af kunt vragen of het zijn doel gaat dienen. Het derde afwijkende is het loon. Wij hebben jullie werkgever aangegeven dat wij bereid zijn om akkoord te gaan met het eerder gedane loonbod, wanneer dit voor AkzoNobel zou maken dat er alsnog een pensioen afspraak gemaakt kan worden. Uiteindelijk kiest het bedrijf er nu voor om noch op het loon, noch op pensioen te bewegen. Daarmee komt het totale loonbod bijna 1% lager uit dan bij Nouryon, zonder dat daar een goede reden voor wordt gegeven: het enige argument is dat "het een ander bedrijf is".

Samengevat is het eindbod van jullie directie op een drietal substantiële onderwerpen minder goed dan het bod van Nouryon.

Om deze reden leggen wij het eindbod van jullie werkgever dan ook negatief aan jullie voor.

Wij wijzen er daarbij nadrukkelijk op dat hardere actiemiddelen nodig zullen zijn om dit bij jullie directie af te dwingen.

Ledenvergaderingen

Om het bovenstaande met jullie te bespreken, nodigen wij jullie uit voor ledenvergaderingen.

Deze zullen plaatsvinden op onderstaande locaties, data en tijdstippen:

  • Sassenheim: dinsdag 20 november om 13:45 uur in de Potmolen
  • Arnhem: dinsdag 20 november om 12:00 uur in de aula
  • Wapenveld: woesdag 21 november 13:30 uur in de kantine

Voor alle duidelijkheid: uitsluitend leden van aangesloten bonden zijn welkom op deze vergaderingen en kunnen daar hun stem uitbrengen.

  

Graag tot ziens op één van deze bijeenkomsten!

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 20 44 5190

E: a.bot@cnvvakmensen.nl


Erik de Vries
M: 06 – 13 18 3072
E:
erik.devries@fnv.nl

Chris van Loon
M: 06 – 52 52 2014
E:
chris.van.loon@unie.nl


 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid