Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao AkzoNobel - Nieuws

Cao-akkoord AkzoNobel

Einde 2015 hebben wij alsnog een cao-akkoord gesloten met AkzoNobel over een nieuwe cao met een looptijd van 2 jaar. Ik sluit de mededeling bij die we als partijen hebben doen uitgaan in de bedrijven.

Duidelijk is dat wij op het onderwerp ‘compensatie hogere werknemerspensioenpremie in geval van uitbesteden van werk’ graag een goede afspraak hadden gemaakt in de cao. De afspraak over ‘de compensatie voor hogere pensioenpremie’ die de werknemers werkzaam bij de facilitaire organisatie gaan ontvangen wanneer hun werk wordt uitbesteed, had wat ons betreft ook beter gekund.

Toch een akkoord

Toch hebben we als onderhandelaars besloten om tot een akkoord te komen. Dit omdat uit de gehouden ledenvergaderingen is gebleken dat er bij te weinig van onze leden draagvlak bestaat om in beweging te komen voor betere afspraken op deze onderdelen. Tegelijkertijd bleek dat veel leden wel tevreden waren met hetgeen afgesproken kon worden op de andere punten. 

Stemming cao-akkoord

Ik vraag jullie om ons te laten weten of jullie kunnen instemmen met het cao-akkoord zoals we dat hebben afgesloten. Je kunt dat doen via deze link. Graag ontvang ik jullie reactie vóór 22 januari 2016. De 22e van januari worden de stemmen geteld.  De uitslag laat ik jullie weten. Werknemers werkzaam bij External Business worden verzocht niet te stemmen. Dit omdat dit cao-akkoord geen betrekking heeft op de werknemers werkzaam bij External Business. 

De tekst van het totale akkoord is als bijlage hierbij toegevoegd. Deze kun je downloaden. 

Mede namens Piet Drijfhout, Kaderlid

Gerard van Dijk,
Bestuurder
g.vandijk@cnvvakmensen.nl