Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Nedmag - Nieuws

Nieuwe cao Nedmag goedgekeurd

Op 25 mei hebben vakbonden en Nedmag een principeakkoord afgesloten voor een nieuwe cao. Op 31 mei zijn de leden van de vakbonden unaniem akkoord gegaan met de gemaakte afspraken.

CNV Vakmensen is blij met dit akkoord waarin rekening is gehouden met de goede situatie waarin Nedmag op dit moment verkeert. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor de lange termijn.

De volgende afspraken maken onderdeel uit van het akkoord:
- De cao heeft een looptijd van één jaar, van 1 april 2012 tot 1 april 2013.
- De salarissen en salarisschalen worden per 1 april 2012 verhoogd met 2,5%.
- De winstafhankelijke uitkering wordt verbeterd. Tot nu toe was de maximale uitkering 3% van het basisjaarsalaris. Dat is nu verhoogd naar 6% van het basisjaarsalaris. De ploegentoeslag wordt hierin meegenomen.
- Er is een project Duurzame Inzetbaarheid gestart bij Nedmag. Afgesproken is dat in het najaar vakbonden en werkgever afspraken gaan maken over vervolgstappen en implementatie op dit terrein. Dit overleg zal plaatsvinden op 30 oktober 2012.
- In verband met de gewijzigde regelgeving over de AOW is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Ploegentoeslag
In de afgelopen jaren is het onderwerp ploegentoeslag regelmatig ter sprake gekomen tijdens ledenvergaderingen. Veel werknemers hadden de indruk dat met name de 5-ploegentoeslag bij Nedmag negatief afweek van andere bedrijven. Tijdens het cao-proces is een vergelijkend onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Alle elementen die een rol spelen zijn meegenomen. Het gaat hierbij om arbeidsduur (vakantiedagen, compensatie feestdagen, terugkomdagen) en beloning (hoogte vakantietoeslag, wel/niet eindejaarsuitkering, feestdagentoeslag).
In de vergelijking zijn zes bedrijven uit de regio meegenomen en daarnaast is de vergelijking gemaakt met de sector chemie en alle cao’s in Nederland.
De conclusie van dit onderzoek is dat de ploegentoeslag bij Nedmag beter is dan gemiddeld.
Tijdens de ledenvergaderingen is een toelichting gegeven op dit onderwerp. De aanwezige leden konden zich vinden in de conclusie dat de toeslag bij Nedmag gewoon goed te noemen is.

Na het lastige cao-proces van vorig jaar is CNV Vakmensen blij dat we dit jaar in goede sfeer een cao hebben kunnen afsluiten die recht doet aan de situatie bij Nedmag en waar de leden tevreden over zijn.

Heino Smedes
Cao-onderhandelaar
h.smedes@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid