Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao NAM - Nieuws

Werknemers houden zeggenschap over pensioen

De Tweede Kamer besliste dinsdag 28 mei 2013 over de Wet Verbetering Bestuur Pensioenfondsen. Een wetswijziging van CDA-er Pieter Omtzigt, die moet voorkomen dat werkgevers eenzijdig de pensioenregeling van hun werknemers veranderen, werd aangenomen. CNV Vakmensen, dat al langer waarschuwde voor de huidige mazen in de wet, is blij.

De afgelopen weken hebben de vakbonden (CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, De Unie), prof. Mark Heemskerk en Pensioen Perspectief in goed overleg met de centrale ondernemingsraad van Shell de Kamerleden gewezen op de leemtes in de wet, in het bijzonder in de Wet Ondernemingsraden, en hiervoor oplossingen aangedragen.  

“Mooi dat de Kamer de risico’s goed heeft ingeschat en haar verantwoording heeft genomen”, zegt voorzitter Arend van Wijngaarden van CNV Vakmensen. “Hierdoor houden werknemers zeggenschap over een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden: pensioen. Werkgevers die eenzijdig nieuwe pensioenregelingen willen doorvoeren, is nu de pas afgesneden.”  

Shell en NAM

Of dit ook nog directe gevolgen heeft voor Shell en NAM, die al langer bezig zijn om eenzijdig, zonder instemming van vakbonden en ondernemingsraad, de pensioenregeling voor nieuwe werknemers aanpasten is de vraag. In plaats van de huidige eindloonregeling, krijgt nieuw personeel een ‘individuele beschikbare premieregeling’.  Hierdoor komen alle risico’s van het belegde pensioengeld bij de werknemer te liggen. Het zou, vindt CNV Vakmensen, Shell Nederland sieren als zij haar plan niet uitvoert.  

De centrale ondernemingsraad (COR) van Shell en de NAM en hun toekomstige medewerkers zullen, als Shell het plan niet intrekt, nog een stevig gevecht moeten voeren om de door Shell Nederland gekozen pensioenconstructie van tafel te krijgen. Zij mogen daarbij uiteraard rekenen op de steun van CNV Vakmensen.  

Sterker

Met de wetswijzigingen die op 28 mei zijn aangenomen, hebben toekomstige medewerkers en de centrale ondernemingsraad nu wel materiaal in handen waarmee ze sterker komen te staan in de discussie met en eventueel te voeren procedures tegen Shell Nederland en het bestuur van het nieuwe door Shell opgerichte pensioenfonds.  

Naast het amendement dat de leemte in de wet dicht, is er nog een in het kader van de zeggenschap belangrijke wijziging door de Kamer aangenomen. De deelnemers en gepensioneerdenraad (een orgaan dat toezicht houdt op het functioneren van het pensioenfondsbestuur) krijgt advies en beroepsrechten op een aantal essentiële besluiten van het bestuur, zoals liquidatie van het fonds of waardeoverdracht van het hele vermogen. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid