Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao NAM - Nieuws

Onderhandelingsresultaat NAM CAO

Vrijdag 10 juli 2015 vond het derde overleg plaats tussen NAM en de vakbonden. Hier is een onderhandelingsresultaat uitgekomen dat door de vakbonden zal worden voorgelegd aan de leden op 12 augustus 2015.

   We hebben tijdens deze dag overeenstemming bereikt over:
 • Een 1% algemene structurele salarisverhoging per 1 oktober 2015. Tevens zullen de salarisschalen per die datum met eenzelfde percentage worden verhoogd;
 • Een eenmalige bruto uitkering van 1% PBS. Deze zal zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de CAO worden betaald;
 • Reparatie 3e jaar WW
 • Duurzame inzetbaarheid / ontwikkeling van medewerkers.De mogelijkheid voor om gebruik te maken van het Persoonlijk Ontwikkelings- en Zorg Budget (POZB) ter bevordering van duurzame inzetbaarheid zal door NAM opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Tevens zal NAM samen met de vakbonden onderzoeken hoe invulling gegeven kan worden aan de voorgestelde loopbaanscan (waardoor inzicht wordt verkregen in inzetbaarheid/mogelijkheden nu en in de toekomst).
 • Het instappen verhogen van de minima van de salarisschalen naar 80%
 • Werkgelegenheidsinspanningen

De resultaten zullen uitgebreid aan de leden worden uitgelegd op woensdag 12 augustus 2015.

Jullie krijgen hiervoor nog apart een uitnodiging toegestuurd.

Hierna krijgen alle leden de gelegenheid om door middel van een schriftelijke enquête zich uit te spreken over het resultaat.

Als onderhandelaars zijn wij tevreden over het bereikte resultaat.

De onderhanderlaars,

Klaas Kwant en Anton Meijerman
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid