Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao MSD - Nieuws

Sociaal Plan MSD

Op verzoek van MSD is er overleg geweest inzake het verlengen en aanpassen van het sociaal plan. MSD en bonden zijn tweemaal bijeen geweest om de verlenging en aanpassing te bespreken. Het eindresultaat gaat hierbij en wordt voorgelegd aan de leden. Het huidig sociaal plan loopt 31 december 2016 af.

Er is geen directe aanleiding binnen MSD, maar het is wenselijk om voor heel MSD Nederland, ook als het gaat om een relatief kleine wijziging met een beperkt effect op boventalligheid, een vangnet te hebben in de vorm van een sociaal plan. Het hebben van een sociaal plan biedt voordelen werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld dat iedere werknemer die in aanraking komt met boventalligheid weet waar hij/zij aan toe is en gelijk behandeld zal worden, ongeacht locatie of divisie.

De huidige structuur van het sociaal plan blijft bestaan maar zal aangepast worden aan gewijzigde wetgeving. Onderstaande blijft ongewijzigd.

 • Wachttermijn 3 maanden + opzegtermijn
 • LHH-begeleiding naar ander werk
 • 500 euro opleidingsbudget (-/- 10% eigen bijdrage)
 • 500 euro voor juridische ondersteuning

Met de intrede van de Wet Werk en Zekerheid per juli 2015 zijn er wettelijke afspraken gemaakt inzake de ontslagvergoeding met de introductie van de zogenaamde “transitievergoeding”.

 • Mits 2 jaar in dienst (past MSD overigens niet toe)
 • Aanpassing Formule (A*B*C) met lagere schadevergoeding

Voorstel
Looptijd: 3 jaar (2017, 2018, 2019).
Inhoud sociaal plan proces, definities, werkingssfeer, toepassing en regels ongewijzigd laten.
Wijzigen individuele gevolgen:

 • Basis: transitie vergoeding formule (A keer B)
 • B:  grondslag inkomen ongewijzigd
 • Wachttermijn
 • Juridische kosten
 • Outplacement via LHH 5000 euro
 • Scholingsbudget 4500 euro(5000 10% eigen bijdrage)
 • Inlevertermijn: uiterlijk 2 weken voor boventalligheidsdatum. In de situatie dat het moment van aanzegging niet meer dan 4 weken voor de boventalligheidsdatum ligt, zal de getekende vaststellingsovereenkomst minimaal 1 week voor de boventalligheiddatum ingediend moeten worden.

Er komt een ophoging van de kale transitievergoeding: factor 2.5.

De aanpassing van de schadevergoeding is minder dan het huidig sociaal plan, maar gezien er op dit moment gemiddeld aan sociaal plannen wordt afgesloten niet slecht te noemen, maar eerder bovengemiddeld, maar aangezien dit voorstel minder is dan het huidig sociaal plan wordt dit “neutraal” aan jullie voorgelegd.

Voorts is dit sociaal plan besproken binnen de kadergroep CNV/FNV binnen MSD en deze was positief.

Wij verzoeken jullie ons te laten weten, via mail aan p.deridder@cnvvakmensen.nl, of je  “NIET” kunt instemmen met dit sociaal plan en wel vóór 9 december 2016.

Vragen
Heb je vragen op opmerkingen, neem dan even contact met mij op.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid