Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao MSD - Nieuws

Goedkeuring cao MSD wijziging beoordelings- en beloningsmethodiek

Kort verslag van het in juni gehouden overleg tussen MSD en de vakbonden

Wij werden verrast door de directie en hun mededeling dat het zogenaamde jaareinde-proces wordt aangepast. Verrast omdat de bonden in het reguliere cao-overleg hadden voorgesteld om de salarisaanpassing systematiek aan te passen en minder afhankelijk te laten zijn van de individuele prestatie (die en te grote rol spelen). Nu er vanuit Amerika ook is nagedacht, zal ook MSD Nederland haar cao hierop aanpassen. Wij mogen als bonden ons terecht trots voelen aangezien wij op deze wijze toch, niet helemaal, onze zin krijgen. 

1. Instemming wijziging cao(art 9 Salaris)

Wij verwijzen naar de bijlage waarin de bonden wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging in de cao en cao-tekst. Aangezien het een verbetering betreft gaan wij ervan uit dat de werknemers/ leden kunnen instemmen met de wijziging. Mocht je toch niet akkoord zijn dan verzoeken wij je contact op te nemen met ondergetekende omdat wij dan andere procedures moeten gaan toepassen.

2. Business update
Vanuit alle 3 de vestigingen (inclusief De Bilt) werden de laatste ontwikkelingen toegelicht en de prestaties, ten opzichte vanuit de gestelde doelen, en alle doelen zijn min of meer gehaald. Positief te noemen is dat op alle vestigingen medewerkers zijn aangenomen in vaste dienst.

3. Mededeling van het pensioenfonds
Het pensioenfonds van MSD blijft goed tot zeer goed presteren wat resulteert in een goede dekkingsgraad van het fonds (128%-130%). Dat betekent dat het pensioenfonds de pensioenen kan indexeren (hetgeen uniek in Nederland is?) waardoor je pensioen prijs vast blijft. Ook heel positief.

4. Werken naar Wens
De laatste stand van zaken werd toegelicht. Vooral de medewerkers, die meedoen in de pilots, beginnen steeds meer te wennen aan het systeem. Er is gereageerd op de vragen van collega vakbond FNV (gevolgen voor toeslagen, andere klokurenmatrix enzovoort). CNV Vakmensen heeft opnieuw aangegeven dat vele werknemers binnen MSD zich zorgen maken inzake het stoppen met de zogenaamde ontzieafspraken in de cao als de pilots slagen. MSD vond het niet leuk dat de vakbond steeds terugkomt op gemaakte afspraken. Desondanks hebben wij aangegeven dat wij er zijn om de zorgen te benoemen en te bespreken. MSD geeft aan dat de ontzieafspraken niet helemaal verdwijnen, ze zijn namelijk onderdeel van de zogenaamde matchingsrules en alleen als het echt niet anders kan mag een 55+er een zwaardere dienst toegewezen worden. Wij hebben ook onze zorgen uit gesproken over het opnieuw instellen van een ploegendienst en de positie van de oudere werknemer hierin. Wij blijven het zeer kritisch volgen. Geef jouw ervaring door want dan kunnen wij er iets aan doen. Na de vakantie periode komt de kadergroep van CNV Vakmensen en FNV weer bijeen om dan de stand van zaken te bespreken.

5. Cao-akkoord en salarisschalen aanpassen
Met name de gevolgen voor de R-schalen zijn volgens de huidige medewerkers eenzijdig ingevoerd en toegepast, waardoor de zogenaamde ondervakkers bijna hetzelfde gaan verdienen als medewerkers de jaren ervaring hebben. MSD deelt deze mening niet en vindt dat de begin salarisschalen zijn opgetrokken en het perspectief sterk is verbeterd en gaat hieraan niets veranderen.

Wij zoeken CNV leden voor deelname aan de gezamenlijke kadergroep FNV/CNV, vooral vanuit vestiging Boxmeer. Graag bij interesse contact opnemen met ondergetekende.

Ga je op vakantie, een mooie vakantie toegewenst.

Peter de Ridder
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51601997 of p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid