Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao MSD - Nieuws

Cao MSD, 1e ronde: bespreken van de voorstellen

Donderdag 20 september zijn de cao onderhandelingen gestart voor jouw cao. Tijdens deze eerste ronde zijn met name de cao voorstellen uitgewisseld.

Inzet vakbonden
Aan de hand van de enquête en de ledenraadplegingen zijn we gekomen tot een set aan cao wijzigingsvoorstellen. Voorstellen die passen bij deze tijd. Waarbij de focus ligt op vitaal je werk kunnen doen, met respect voor elke levensfase. Maar ook de nadruk op een eerlijke verdeling van de winsten, gelijke behandeling van werknemers en zeggenschap over jouw eigen loopbaanontwikkeling. Bij deze tijd past een cao die toekomstbestendig is en die aantrekkelijk is om ervoor te zorgen dat voldoende werknemers voor MSD kiezen.

Inzet werkgever
Jouw werkgever heeft in zijn voorstellen met name de nadruk gelegd op het verslechteren van de ontziemaatregelen. Men stelt voor om de leeftijd waarop de ontziemaatregelen nu ingaan, te verschuiven naar 63 jaar. Je moet daarbij ook al 5 jaar in ploegendiensten hebben gewerkt om gebruik te kunnen maken van de ontziemaatregelen. Verder wil jouw werkgever een cao voor 2 jaar, met ieder jaar een loonsverhoging van 2,25%. Wat ons betreft dragen deze voorstellen niet bij aan een toekomstbestendige en aantrekkelijke cao!

Werkgroep ontziemaatregelen
Naar aanleiding van de pilot werken naar wens is er een technische werkgroep in het leven geroepen met als doel om een aantal adviezen uit te brengen ten aanzien van het onderwerp ontziemaatregelen. Op donderdag 20 september werden de conclusies en aanbevelingen hiervan gepresenteerd. Men is gekomen met een 8 tal oplossings- scenario’s. We gaan de komende tijd kijken naar de onderbouwing van dit advies en kijken wat we hiermee kunnen in de discussie omtrent ontziemaatregelen. Wel is al duidelijk dat de maatregel die werkgever voorstelt niet (geheel) aansluit bij hetgeen de werkgroep uitgewerkt heeft. De komende tijd zal jouw werkgever een enquête uit doen over o.a. de ontziemaatregelen, om na te gaan wat werknemers hiervan vinden. Geef daarbij goed aan wat voor jou belangrijk is!

Vervolg
Tijdens de eerste onderhandelingsronde zijn vooral voorstellen uitgewisseld. We hebben aan jouw werkgever om meer achtergrondinformatie gevraagd om werkgeversvoorstellen nog beter te kunnen begrijpen. Tijdens de volgende ronde, op donderdag 18 oktober, zullen we dieper ingaan op ieders voorstellen. Laat weten wat je vindt van de inzet van de werkgever. Dit kan via: l.bezemer@cnvvakmensen.nl.

CNV Vakmensen
Bestuurder
Loes Bezemer-Videler

E: l.bezemer@cnvvakmensen.nl
M: 06 30 00 36 07

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid