Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meldon Plastics - Nieuws

Werknemersbijdrage kostenbesparing Meldon Plastics

In december 2012 is door de leden van CNV Vakmensen bij Meldon besloten een commissie te formeren die gaat onderzoeken op welke wijze werknemers invulling kunnen geven aan de wens van de directie om een bijdrage te leveren aan kostenbesparingen voor 2013.

Dit moet eerlijk en acceptabel zijn voor alle werknemers. 

Er zijn daarbij door de leden van de commissie diverse mogelijkheden bestudeerd en ook onderzocht of daar bij de collega’s voldoende draagvlak voor is.
 
Uiteindelijk is onderstaand model het meest acceptabel gebleken. Zoals reeds eerder afgesproken hebben de leden uiteindelijk toch het laatste woord en om die reden leg ik het voorstel nu ter instemming voor aan de leden van CNV Vakmensen:

 • Opschorten van de éénmalige uitkering in april van € 150,=
 • Opschorten/danwel inhouding van gemiddelde % functionele loonsverhoging (voor ieder hetzelfde percentage) verrekend per maand.
 • Indien 2013 resultaat meer dan € 13 miljoen is, dan alsnog uitbetaling van bovenstaande opgeschorte betalingen danwel inhoudingen.
 • Indien 2013 resultaat onder de € 13 miljoen is, dan vindt er géén terugbetaling plaats van de opgeschorte bedragen en zijn die inhoudingen definitief voor 2013.

Op deze wijze is er een gelijke bijdrage van iedere werknemer in de beoogde kostenbesparingen.

Mocht dit model toch worden afgewezen, dan wil de directie op een andere wijze kostenbesparende maatregelen inhouden op het salaris van alle werknemers.

Formeel is dus nu aan de leden de keuze of zij nu definitief willen instemmen met dit model, wat reeds met velen van jullie is besproken.

Mail mij uw keuze:

 Naam: 

 • Stemt vóór voorstel! 
 • Stemt  tégen voorstel!

Doorstrepen wat niet van toepassing is.


Uw stem (met naam) uiterlijk donderdag 21 februari a.s.
mailen naar: r.smeets@cnvvakmensen.nl

 

Samen denken  Samen doen Samen sterk(er)!

 

Ron Smeets,
bestuurder CNV Vakmensen
 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid