Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meldon Plastics - Nieuws

Voorstellenbrief CAO Meldon 2013

Op 4 juni 2013 zijn de volgende wijzigingsvoorstellen aan de directie van Meldon Plastics voorgelegd:

1. Looptijd

Wij stellen voor een cao af te spreken met een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

2. Inkomen

Wij stellen voor per 1 juli 2013

 • Alle individuele salarissen en de cao-salarisschalen worden verhoogd met 2%
 • Een vloer in de vakantietoeslag te leggen gekoppeld aan het midden van loonschaal D.

3. Duurzame inzetbaarheid (Leeftijdsbewust Personeelsbeleid en Sociale innovatie)

 • Wij wensen afspraken te maken over het uitwerken van een carrièremodel waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkel- en inzetbaarheidsmogelijkheden van de individuele werknemer. Daaraan kan enerzijds invulling gegeven kunnen worden met onderstaande punten en anderzijds ook door medewerkers die mede als gevolg van hun leeftijd of anderszins niet meer maximaal ingezet kunnen worden in hun huidige functie al dan niet middels om-, her- of bijscholing geheel of gedeeltelijk anders inzetbaar te maken in  o.a. mentorfuncties etc.  
 • Afspraken over scholing met POP (Persoonlijk Opleidings Plan) en BOP (Bedrijfs Opleidings Plan).
 • De werknemer een Persoonlijk opleidings/ontwikkelingsbudget te bieden van € 750,=, waarmee hij/zij naar eigen keuze een investering kan doen voor scholing en/of ontwikkeling.
 • Afspraken over EVC trajecten (Eerder Verworven Competenties). Hier kunnen mensen hun Persoonlijk budget voor inzetten.
 • Een PAGO in te voeren gekoppeld aan een Vitality programma om hiermee de duurzame inzetbaarheid ook te faciliteren met een gezondheidsbeleid in het belang van zowel de werknemer als de werkgever.
 • Wij stellen voor dat er afspraken worden gemaakt dat bij noodzakelijke mantelzorg dit in voorkomende gevallen mede gefaciliteerd wordt door Meldon in de vorm van 80% werken met 90% inkomen en 100% pensioenopbouw.

4. Werkgelegenheid

Wij stellen voor dat:

 • er 3 stageplaatsen komen voor kansarme jongeren met perspectief op vaste aanstellingwerkplek.
 • er wederom een Wajong jongere een arbeidsplaats wordt geboden.

5.      WGA-premie

Wij stellen voor dat Meldon Plastics het werknemersdeel van de WGA-premie voor zijn rekening blijft nemen en dit structureel in de cao opneemt.

6.      Reiskostenvergoeding

De reiskostenregeling te verbeteren door de vergoeding te verhogen tot het fiscaal maximum (€ 0,19 per km).

7.      Bonusregeling

Wij stellen voor dat er concrete afspraken worden gemaakt over invoering van een vernieuwde RAU regeling. Daarbij kan gedacht worden aan een bonusregeling gebaseerd op omzet.

8. AWVN-regeling

Wij stellen voor de afspraken uit deze regeling voort te zetten.

9. Diversen

Wij stellen voor de vakbondsleden te compenseren voor de vakbondscontributie. 

Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen aanvullende voorstellen in te dienen.  

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid