Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meldon Plastics - Nieuws

Cao Meldon 2017: Dit resultaat is de moeite waard!

Het heeft nogal wat tijd gekost, maar wij hebben nu echt de cao-onderhandelingen kunnen afronden met een resultaat dat positief aan de leden kan worden voorgelegd.

Drie zaken geregeld
In dit cao-resultaat hebben wij uiteindelijk 3 zaken geregeld:

  1. De cao met een looptijd van 2 jaar (1 juli 2017 tot 1 juli 2019).
  2. De nieuwe pensioenregeling met de premieverdeling.
  3. De in- en uitvoering van de reparatie van het 3e WW jaar.
De cao
Hierbij alvast een beknopte toelichting op de cao-afspraken.
Looptijd:    2 jaar van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019.
Inkomen:   Per 1 juli 2017 1,25% structureel.
                  Per 1 januari 2019 1,25% structureel.
                  Per 1 januari 2018 1,25% structureel.
Duurzame Inzetbaarheid: programma wordt in februari 2018 uitgerold.

De pensioenregeling
De OR heeft ingestemd met een nieuwe pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Dit is al eerder aan jullie uitgelegd door de deskundige van de OR. De hiervoor te betalen premie hebben wij weer in de cao vastgesteld op basis van de premieverdeling tussen werkgever en werknemer van 60% en 40%. Hier zal tijdens de bijeenkomst een nadere toelichting op gegeven worden.

Reparatie 3e WW jaar
In 2013 is door de wetgever de opbouw en duur van de WW fors gewijzigd. De WW gaat daardoor uiteindelijk maximaal 24 maanden duren (voorheen maximaal 38 maanden). Sociale partners hebben toen afgesproken dat zij een reparatieregeling zouden uitwerken, waardoor de opbouw en duur van de WW weer volledig hersteld zou worden. Deze nieuwe regeling is nu eindelijk rond waarbij de premie voor 2018 0,2% voor de werknemer zal zijn. Deze regeling moet nu worden uitgerold. Ook dit zullen wij in de bijeenkomst toelichten.

Bijeenkomst
Om die reden nodigen wij jullie uit voor een bijeenkomst op:

Datum : Donderdag 23 november 2017
Tijd      : 14.15 uur
Locatie: Penthouse Meldon
Plaats  : Nieuw Bergen

Kom naar deze bijeenkomst, ook als je nog geen lid bent. Het gaat om jullie loon, pensioen en ontwikkeling naar de toekomst!
Let wel, alleen de leden hebben uiteindelijk stemrecht!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
Word lid of maak je collega lid. Samen maken wij het verschil.

Ron Smeets   
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid