Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meldon Plastics - Nieuws

Afronding afspraken 5-ploegen en consignatiedienst

De afgelopen maanden zijn jullie geïnformeerd over de plannen om bij Meldon een 5-ploegendienst in te voeren. Er is intensief gezocht en gewerkt aan het beantwoorden en oplossen van alle vragen en opmerkingen die hierover zijn geplaatst door zowel de OR als CNV Vakmensen.

Inmiddels is dit proces nagenoeg afgerond. De OR en ook CNV Vakmensen hebben de antwoorden gekregen op de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt om een zo goed mogelijke regeling en waarborg te vinden voor de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan het invoeren van de 5-ploegendienst. Tijdens de open ledenvergadering op 23 oktober over dit onderwerp zijn een aantal vragen, opmerkingen en zorgpunten geformuleerd welke bij de directie zijn neergelegd. Als CNV Vakmensen hebben wij aangegeven dat deze punten eerst moeten worden opgelost, voordat wij definitief kunnen instemmen met voorwaarden waaronder de invoering van de 5-ploegendienst kan plaats vinden.

Wat moest nog worden geregeld

 • De aanwezigen gaven aan, dat er in ieder geval aandacht moet worden gegeven aan de mogelijkheid om mensen die niet in de 5-ploegendienst kunnen werken, zoveel mogelijk te herplaatsen binnen Meldon.
 • Er moeten voldoende mensen zijn om vakantie, ziekte en andere afwezigheid op te vangen, zonder extra opkomst.
 • Er moet voldoende gekwalificeerd personeel zijn op met name de leidinggevende functies in de ploegendienst.
 • Er moet aandacht zijn voor het (bij)scholen van medewerkers om in hun specifieke functies in 5-ploegendienst te kunnen werken.
 • Er moeten duidelijke afspraken komen voor de wijze waarop de consignatiedienst van de ondersteunende diensten wordt ingezet.

Deze vragen en opmerkingen zijn bij de directie aangekaart en inmiddels heeft de OR aangegeven dat hier ook de gewenste antwoorden op zijn gekomen, met dien verstande dat ten aanzien van het scholen van de medewerkers nog een traject te gaan is. Daar heeft de OR van gezegd, dat er niet eerder gestart mag worden met de 5-ploegendienst, dan nadat het gewenste scholingstraject ook is afgerond.

Op basis hiervan kan ik nu ook aan jullie als leden van CNV Vakmensen vragen of jullie hiermee voldoende antwoord hebben gekregen op jullie vragen en opmerkingen en of wij daarmee dan ook definitief kunnen instemmen met voorwaarden voor de invoering van de 5-ploegendienst.

De arbeidsvoorwaarden 5-ploegendienst

 • Ploegentoeslag 28%
 • 2 terugkomdagen t.b.v. werkoverleg, kwartaaloverleg en alleen aan het einde van de rustdagen en niet in het weekend en minimaal 20 dagen vooraf aangekondigd.
 • 2 terugkomdagen als halve of hele dagen en alleen aan het einde van de rustdagen en niet in het weekend en minimaal 20 dagen vooraf aangekondigd.
 • Van 24 december 14.00 uur tot 2 januari 6.00 uur wordt niet gewerkt.
 • Hiervoor worden hiervoor 3 collectieve verlofdagen afgeschreven.

 Arbeidsvoorwaarden consignatiedienst

Voor de consignatiedienst gelden de volgende afspraken voor telefonische bereikbaarheid en beschikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag: € 75,= (voor 5 dagen)

 • Zaterdag: € 45,= per dag.
 • Zon- en feestdagen: € 55,= per dag

Voor een daadwerkelijke komst naar het bedrijf tijdens deze consignatiedienst gelden daarenboven nog de volgende afspraken:

 • Reistijd is én wordt betaald als werktijd.
 • Alle gewerkte uren (incl. reistijd) worden betaald conform de huidige regeling voor flexibele dienstroosters en de inconveniëntiematrix.
 • Reiskosten worden vergoed volgens de huidige reiskostenregeling.
 • Rusttijd is 8 uur vanaf moment uitklokken tot moment inklokken.

Graag ontvang ik van alle leden een reactie op deze afspraken middels terugmailen van de volgende pagina!

Ben je nog niet lid? Grijp dan nu deze kans en word alsnog lid. De eerste 6 maanden krijg je 50 % korting op de contributie. Lid worden dus! Want …….

Samen denken       Samen doen      Samen sterk(er)!

Ron Smeets - bestuurder CNV Vakmensen


Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid