Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Lucite International - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Lucite

Op vrijdag 21 maart en op maandag 7 april jongstleden heeft de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen met uw werkgever onderhandeld voor een nieuwe cao.

Deze onderhandelingen werden gevoerd op basis van de vooraf toegestuurde voorstellenbrief welke met u en uw collega's, lid van CNV Vakmensen, is vastgesteld.

Onderhandelingsresultaat

Uw onderhandelingsdelegatie is van mening, dat door uw directie niet voldoende tegemoet gekomen is aan onze voorstellen. Echter gezien de context (resultaten van de organisatie op dit moment) lijkt ons dit wel het meest haalbare. Om deze reden legt de CNV onderhandelingsdelegatie u dit cao-resultaat dan ook met een positief advies voor. We hebben afspraken kunnen maken over:

  • Looptijd van 12 maanden
  • De beloning 1,5% meer loon met ingang van 1 februari 2014
  • Verlenging van de pilot persoonlijk opleidingsbudget (POB) waardoor het maximaal te besteden bedrag met € 300,- is opgehoogd
  • Het versturen van de Uniforme Pensioenoverzichten.

Daarnaast zullen de werkgroepen gecontinueerd worden betreffende duurzame inzetbaarheid. Vakorganisaties worden gedurende de looptijd van deze cao op de hoogte gehouden van de bevindingen van deze werkgroepen. Ervan uitgaande dat de werkgroepen overeenstemming kunnen bereiken over denkrichtingen op dit gebied, kunnen we bij de volgende cao-onderhandelingen hier wellicht concretere afspraken over maken.

Zoals beschreven zijn de overeengekomen afspraken gegoten in een onderhandelingsresultaat. Het is geen akkoord waar we trots op zijn, maar ook geen bod waar we pertinent 'nee' op antwoorden. Gezien de economisch omstandigheden van dit bedrijf is de onderhandelingsdelegatie van mening dat de afspraken die gemaakt zijn prima afspraken zijn voor het komende jaar. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat (zie downloads) dan ook met een positief advies aan u voor.

Tjeerd Orie, bestuurder
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid