Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Linde Gas - Nieuws

Principeakkoord cao Linde Gas Benelux

Op dinsdag 11 december 2012 hebben wij een principeakkoord met jullie werkgever gesloten voor een nieuwe cao. Het is een mooi onderhandelingsresultaat, dat wij dan ook graag met een positief advies aan jullie ter stemming voor willen leggen.

We hebben een moeizaam cao-traject achter de rug. Tijdens de ledenraadplegingen van eind november hebben wij jullie nog geïnformeerd over de stand van zaken en de pijnpunten waar we met jullie werkgever niet uitkwamen. Het resultaat van de ledenraadplegingen en de steun die wij van jullie hebben gekregen, hebben wij teruggekoppeld aan jullie werkgever. Het bereikte resultaat was niet gerealiseerd als wij met jullie steunbetuiging niet een duidelijke boodschap aan jullie werkgever hadden kunnen afgegeven.

Het resultaat

Inmiddels zijn jullie via HR Plaza geïnformeerd over de inhoud van het cao-resultaat. Volledigheidshalve sturen wij jullie hierbij de tekst van het principeakkoord toe. Wij noemen de belangrijkste afspraken hieruit:

 • Looptijd 2 jaar (1 juni 2012 tot en met 31 mei 2014).
 • Loonsverhoging van 2% per 1 januari 2013.
 • Loonsverhoging van 2% en per 1 juni 2013.
 • Een eenmalige uitkering van 2% in januari 2013 (naar rato van het aantal maanden dienstverband tussen 1 juni 2012 en 31 december 2012).
 • Pensioen: conform mandaat zoals geformuleerd op de ledenvergadering, voor precieze inhoud zie tekst principeakkoord.
 • Een loopbaanscan voor alle medewerkers.
 • Een aanpassing van de consignatievergoedingen per 1 januari 2013:
  - maandag tot en met vrijdag van € 17,85 naar € 30,- per dag;
  - weekenddagen van € 44,84 naar € 65,- per dag;
  - feestdagen € 44,84 naar € 65,- per dag;
  - vast onderdeel van het salaris.
 • Verbetering van de buitenlandvergoeding.

Download het volledige principeakkoord >>

Zoals jullie kunnen lezen, is jullie werkgever ons behoorlijk tegemoetgekomen in het pensioendossier, de consignatievergoeding en de loonsverhoging. Een resultaat waar we tevreden over mogen zijn!

Tijdens de onlangs gehouden ledenraadplegingen hebben wij jullie uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken. Op de pijnpuntdossiers is jullie werkgever ons in belangrijke mate tegemoet gekomen. De tekst van het principeakkoord geeft ook duidelijkheid.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid