Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Linde Gas - Nieuws

Linde Homecare stopt overleg met vakbonden

Deze week hebben de gezamenlijke vakbonden, CNV Vakmensen, FNV en De Unie jullie werkgever een terugkoppeling gegeven van de ledenraadpleging en de resultaten van de gehouden enquête. Het resultaat van dit overleg is dat we als partijen niet nader tot elkaar komen en werkgever aangeeft terug te gaan naar hun hoger management. Bij de start van het cao-traject Linde Gas Benelux en Linde Homecare Benelux BV komt werkgever met een plan B hierop terug.

Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 9 februari jl. bleken de meningen uit elkaar te lopen. Ook kwam niet iedereen aan het woord. Om meer helderheid te krijgen hebben we met elkaar besloten een korte enquête onder de leden uit te zetten.

Resultaten enquête
De enquête is door een grote groep leden ingevuld. Het zal niemand verbazen dat de uitkomst hiervan ook een verdeeldheid laat zien. Zo was een deel van de leden voor behoud van de huidige cao en een deel was bereid wel op arbeidsvoorwaarden in te leveren en een eigen cao te krijgen. Wat wel duidelijk naar voren komt is dat een overgrote meerderheid van de leden aangeeft geen voorstander te zijn om op de arbeidsvoorwaarden in te leveren. Het grootste deel van deze leden gaf aan een eigen cao wel bespreekbaar te vinden, maar dan wel met behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden.
Het huidige Sociaal Plan is met ingang van 1 april 2022 door werkgever opgezegd. Een klein percentage van de leden geeft aan te kunnen leven met een nieuw Sociaal Plan voor de medewerkers van Linde Homecare. Het overgrote deel van de leden geeft aan zich hard te willen maken voor het behoud van het huidig Sociaal Plan.
Jullie hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid via het enquêteformulier op- en aanmerkingen te plaatsen. In het algemeen komen deze erop neer dat werkgever aan jullie veel vraagt zonder daar een toekomstbeeld tegenover te stellen. Anders gezegd, het ontbreekt bij de werkgever aan een duidelijk plan. Een meerderheid van de leden verwacht ook dat Linde Homecare klaar gemaakt wordt voor de verkoop.

Overleg
Tijdens het overleg werd ons al snel duidelijk dat werkgever jullie geen enkele garantie wil bieden.
Eerder heeft jullie werkgever ons aangegeven dat Linde Homecare niet van enig strategisch belang is voor Linde Gas Benelux. Tijdens het laatste overleg meldt werkgever ineens dat Jens Waldeck heeft gezegd dat het voor de branding van Linde Gas Benelux absoluut belangrijk is om Linde Homecare te handhaven. Linde Gas wil een diversiteit aan dienstverlening en producten behouden voor hun eigen bescherming.
Toch biedt werkgever geen ruimte voor onderhandelen. Sterker, werkgever verwijt de vakbonden dat wij niet met voorstellen komen waaruit onze goede wil blijkt. Dat is toch raar als je constateert dat werkgever op twee van de drie stappen resultaat heeft behaald. Ondanks dit resultaat geeft werkgever aan dat Linde nog steeds niet bereid is te investeren in Linde Homecare, dus eigenlijk wordt verwacht dat de derde stap gewoon geaccepteerd moet worden. Bovendien vinden wij dat dit weinig vertrouwen uitstraalt richting Linde Homecare. Investeringen leveren meestal ook meer toekomstig resultaat op.

Vervolg
Werkgever gaat nu terug naar het hoger management met de boodschap dat twee zaken behaald zijn: wijziging Pensioenfonds en reorganisatie, maar het derde punt niet. Verder overleg is door werkgever gestaakt.
Werkgever is nu aan zet. Wij gaan ons concentreren op de start van de cao-onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao “Linde Gas Benelux BV en Linde Homecare Benelux BV”. Het Sociaal Plan nemen wij als agendapunt mee tijdens deze cao-onderhandelingen.

Heb je nog vragen?
Laat ons dit dan weten en neem contact met ons op.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2013 4089
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Mede namens Petra van 't Hof, bestuurder FNV
John Kapteijns, bestuurder De Unie 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid