Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Linde Gas - Nieuws

Cao-onderhandelingen met Linde gestart

Na een moeizame start van het cao-overleg hebben wij, FNV en CNV Vakmensen op donderdag 10 juni 2021 een nieuwe start gemaakt met jullie werkgever voor het cao-overleg. Het overleg was vooral gericht op het delen en toelichten van informatie.

Onderhandelingsdelegatie
Met onze nieuwsbrief van 22 april 2021 hebben wij jullie geïnformeerd waarom wij toen het overleg hebben gestaakt. Probleem voor ons was dat naast de werknemers- en werkgeversdelegatie een aantal van jullie collega’s, op verzoek van jullie werkgever, aan de onderhandelingstafel plaatsnamen. Omdat de cao wordt afgesloten tussen werkgever en vakbonden, hebben deze collega’s van jullie in onze ogen geen status aan de onderhandelingstafel. Met jullie werkgever hebben we hier vervolgens met elkaar over gesproken.

Werkgever heeft aangegeven dat de betreffende collega’s geen derde partij aan de cao-tafel zijn als zijnde een aparte onderhandelingspartner. De status is voor ons in ieder geval nu duidelijk: zij maken onderdeel uit van de werkgeversdelegatie. Nu alleen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegaties van FNV en CNV Vakmensen aan tafel zitten, hebben wij besloten de cao-onderhandelingen te starten.

Vervolg
Donderdag 10 juni 2021 heeft de werkgever een aantal presentaties gegeven, onder andere over de strategie/vijfjarenplan van Lindegas, de arbeidsproductiviteit, het ziekteverzuim, Linde Homecare en het nabestaandenpensioen. Vervolgens hebben FNV en CNV Vakmensen hun cao-voorstellen toegelicht en daarna heeft werkgever een korte toelichting gegeven op de overige onderwerpen uit haar cao-voorstellenbrief.

Vervolg cao-overleg
Komende woensdag, 16 juni 2021, staat er weer een bijeenkomst via Teams gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal de werkgever een uitgebreide toelichting geven op een aantal voorstellen. Voorlopig is het dus vooral informatie met elkaar delen en verkennen van de voorstellen. Beide partijen hebben uitgesproken dat zodra er inhoudelijk overleg gaat plaatsvinden, we dit graag op locatie doen. 

Heb je nog vragen
Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie uiteraard contact met mij opnemen, of met de leden van de onderhandelingsdelegatie. Wij houden jullie op de hoogte.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 13 40 89
E  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

 


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid