Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

Verbeteringen Sociaal Plan Paques en Mopaq Balk

Voorstellen voor verbetering van het Sociaal Plan.

Voor de vakantie is in achterbanvergaderingen het sociaalplan afgewezen.Wij hebben daarop bij de directie voorgesteld de volgende verbeteringen aan te brengen:
 • De ontslaguitkering verhogen naar 1,2 maandinkomen per dienstjaar
 • Het voorgenomen ontslag van bijna de helft van de productiefuncties of verbonden aan de productie is niet te verklaren en wordt afgewezen
 • Vastleggen dat naast plaatsmakers ook natuurlijk verloop in mindering gebracht wordt op het aantal ontslagen. Dit als de vrijgekomen functie direct of indirect door verschuiving ingevuld kan worden door een werknemer die boventallig is verklaard
 • Als activiteiten worden afgestoten, moet dat met behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Dit zoals bij overname van een bedrijf of een deel van een bedrijf. Anders gezegd, het moet niet leiden tot gedwongen ontslagen zoals nu wordt voorgesteld.
 • Voor 58 plussers die ontslagen worden, de pensioenpremie gedurende de 180 wachtdagen betalen.
 •  Jubileumuitkering bij pensioen als het jubileum binnen 12 maanden na het ontslag zou plaatsvinden.
 • De reiskosten die bij sollicitatie gemaakt worden ook vergoeden als niet met Openbaar Vervoer gereisd wordt; dan 19 cent per kilometer vergoeden.
 • Als de werknemer ervoor kiest om de ontslaguitkering gedurende 1,5 jaar in vorm van een maandelijkse uitkering te krijgen, de genoemde 30% verhogen tot het percentage waarmee de WW uitkering van de betreffende werknemer lager is dan zijn loon. Hiermee wordt bedoeld de werknemers die meer verdienen dan het maximum-dagloon (€ 51.933,78) WW. Deze werknemers ontvangen een WW uitkering die gebaseerd is op het maximumdagloon en daardoor het percentage WW lager dan de 2 maanden 75% en daarna 70% die geldt voor werknemers die tot het maximumdagloon verdienen.

Overleg

In overleg met de directie zijn twee gesprekken gepland over het Sociaal Plan na het afwijzen van het eerdere concept, te weten maandag 18 augustus 2014 en donderdag 21 augustus. Helaas heeft het eerste gesprek tot niets geleid omdat de directie eerst de gesprekken met de OR over de omvang en inhoud van de reorganisatie wilde afwikkelen. Wij gaan ervan uit dat donderdag 21 augustus 2014 wel inhoudelijk gesproken kan worden. Of dat wat oplevert, zal de toekomst uitwijzen.

Denk mee

Wij roepen u op zoveel mogelijk één van de achterbanvergaderingen van de vakbonden te bezoeken op:

Dinsdag 26 augustus 2014
Plaats: Treemster, Bogermanstraat 3 in Balk
Aanvang: 15.45 uur of 16.40 uur

Aan de orde is de uitkomst van de onderhandelingen en als die onvoldoende bevonden wordt, het stellen van een ultimatum.

Het is duidelijk dat het van groot belang is dat de vergaderingen goed bezocht worden zodat met elkaar besluiten genomen kunnen worden.

Jikkie Aalberts
Bestuurder
T 0512 - 583 470
E j.aalberts@cnvvakmensen.nl

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid