Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

Stand van zaken cao Kunststof en rubber (NWBC)

Sinds vorig jaar is het rustig geweest omtrent de cao voor de Kunststof en rubber verwerkende industrie. Zoals jullie weten zijn we uit elkaar gegaan en is er geen formeel cao-akkoord bereikt. Werkgevers hebben eenzijdig een salarisverhoging doorgevoerd en sindsdien bleef het van onze zijde stil.

Hebben we dan niets gedaan? Nee, dat niet. We hebben een paar keer met werkgevers gesproken over de ontstane situatie. Beide partijen – werkgevers maar ook bonden – vinden de huidige impasse namelijk niet wenselijk. Daarom hebben we een aantal keren gesproken over hoe we uit deze impasse kunnen komen en elke partij heeft zo haar mening en wensen geventileerd. Wij hebben ook elke keer de bond die bij deze gesprekken niet aanwezig was geïnformeerd.

Een van de wensen is dat de huidige cao leesbaarder geformuleerd moet worden en dat werkgevers graag met bonden in overleg willen omdat zo ‘rust’ op arbeidsvoorwaardelijk vlak wordt gecreëerd. Maar ook leeft de wens bij werkgevers en bonden om mee te willen denken in een vernieuwde cao, die de werknemer emancipeert en het overleg tussen werkgever en werknemer gelijkwaardig maakt, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. We zijn het er over eens dat dit alleen zou kunnen in wanneer gekozen wordt voor een iets andere insteek van de cao-tekst zonder dat het goedkoper moet worden.

9 maart hebben we weer met werkgevers gesproken en is een werkwijze/idee van werkgevers op hoofdlijnen gepresenteerd en besproken. Voorgesteld werd om meer in het kader van co-creëren (gezamenlijke verantwoordelijkheid op arbeidsvoorwaardelijke thema’s) te komen tot een nieuwe cao die vanaf de eerste helft van 2016 zou gaan gelden. Jullie kunnen dit jaar al meepraten over de vorm en inhoud van die nieuwe cao. Tegen de voorgestelde werkwijze zien wij geen bezwaar en zien daarin een meerwaarde. Het komt tegemoet aan ons verzoek om meer vanuit een win-win situatie te overleggen dan vanuit tegenstellingen.

Ons probleem is dat er tot op heden nog geen formeel cao-akkoord is. Wij als bonden zijn geen formele gesprekspartner voor NWBC. Wij hebben daarom aangedrongen bij werkgevers om met ons alsnog een cao overeen te komen per 1 januari 2015 (dit jaar) met tenminste een goede loonsverhoging. Zonder een cao dit jaar gaan wij niet praten over een vernieuwde cao en overlegstructuur volgend jaar. Bij voorkeur moet dat een cao zijn die alle vakbonden tekenen. Werkgevers nemen ons bezwaar ter harte en komen er binnenkort op terug. Zodra van werkgeverszijde een reactie komt zullen we je verder informeren en ook wat we dan verder zullen doen met jullie cao.

Wordt vervolgd!

Roel van Riezen, r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
René Koorn (De Unie)
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid