Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

Rosetta-overleg op weg naar een 1-jarige cao

Vragen aan alle werknemers voor het Rosetta-overleg Op weg naar een 1-jarige cao 2016-2017. Doe mee aan de nieuwe poll!

CNV, FNV, de Unie en werkgevers NWBC overlegden inmiddels vijf keer over Rosetta, de vernieuwingsslag en modernisering zoals afgesproken in de cao 2014-2016. De besprekingen zijn dus in volle gang. Tijdens de discussie kwam naar voren dat partijen al wel een cao van een jaar zouden kunnen afspreken met daarin een eerste vernieuwing.

Meer informatie treft u aan in bijgaand pamflet. Hierin treft u ook informatie aan over de poll www.numaakikdecao.nl welke u in kunt vullen tot uiterlijk 15 april aanstaande.


CNV Vakmensen
Roel van Riezen
bestuurder
M: 06-51602034
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl


16-1321/RR/ek
Downloads