Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

Radici zorgvuldige opbouw arbeidsvoorwaardenpakket

Het is duidelijk dat er niet effe een goed arbeidsvoorwaardenpakket kan worden samengesteld bij Radici. Er zijn teveel individuele afspraken en verschillen. Er moet nu eerst gewerkt worden aan een gelijke basis voor iedereen. Daar kan dan de rest van het arbeidsvoorwaardenpakket op worden afgestemd.

Van individueel naar collectief
Door de jaren heen is bij Radici een smeltkroes aan verschillende arbeidsvoorwaarden ontstaan. Die verschillen zijn niet altijd toe te schrijven aan de functie of leeftijd. Het moment dat mensen in dienst kwamen heeft ook zo zijn effecten gehad op het pakket van arbeidsvoorwaarden van de werknemer.
Willen wij nu naar een logische, eerlijke en gelijke ontwikkeling, verbetering van arbeidsvoorwaardenop toe werken, dan moet er eerst een duidelijke basis worden vastgesteld waar alle arbeidsvoorwaarden aan gekoppeld kunnen worden. Daarna kan gekeken worden hoe om te gaan met de verschillen. Deze basis is dan het begin van het collectieve pakket van arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers bij Radici, ongeacht functie, leeftijd of soort dienstverband.

Collectieve regeling
CNV Vakmensen heeft met jullie management afgesproken dat zij gaan kijken of met een zorgvuldige opbouw een bestaande landelijke cao gevolgd kan worden in samenstelling en ontwikkeling. In dit proces moet werkgever ook een voorstel doen hoe zij de verschillen tussen arbeidsvoorwaarden van de werknemers willen oplossen. Daarbij heeft CNV Vakmensen ook gesteld, dat het niet kan zijn, dat er bestaande rechten zomaar vervallen. Dus ook daar moet een voorstel voor gedaan worden.
Al met al moet er dus een reeks van afspraken gemaakt worden om die collectieve regeling met zekere ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden en verbetering van lonen te kunnen waarborgen. Wij gaan in de komende weken kijken hoe dat er uit kan gaan zien en komen dan z.s.m. bij jullie als leden terug om met jullie samen te bespreken wat wel en wat niet acceptabel is.
Dit gaat dus voor alle werknemers bij Radici een belangrijke ontwikkeling worden.
Zorg dus dat ook jij kunt meebeslissen over hoe jouw arbeidsvoorwaarden gaan uitzien.

Daarvoor is het dus van groot belang dat iedereen lid is van de vakbond. Samen maken wij dan de afspraken over jullie arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Voor nu wens ik jullie en jullie naasten heel fijne kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2019 toe!

Ron Smeets                                        
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid