Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kunststof- en rubberindustrie - Nieuws

RADICI compensatie voor ontslag

Op dinsdag 7 mei werd door de Italiaanse directie een dramatische mededeling gedaan aan het personeel van Radici Plastics te Born. De fabriek wordt per 1 juli 2019 gesloten en voor al het personeel zal ontslag worden aangevraagd.

Waarom nu en waarom zo snel
Iedereen vraagt zich af waarom dit nu moet gebeuren en waarom deze snelheid. Zo slecht gaat het toch niet met het bedrijf en ook niet bij de productie in Born. De plant in Born loopt an sich goed en de resultaten worden ieder jaar beter. Dus daar kan het niet aan liggen.

De tegenvallende ontwikkelingen op de wereldmarkt, de onzekere situatie rondom de Brexit en de fors stijgende kosten voor de grondstoffen, het klopt allemaal. Maar toch, de toelichting van de directie is zuinigjes want die argumenten gelden voor alle fabrieken van Radici en geeft dus zeker geen verklaring voor de snelheid waarmee de sluiting nu moet plaats vinden. De aanvullende verklaring dat Radici er voor kiest om de efficiëntie van totale productie te willen verhogen door concentratie van de productie in de grotere fabrieken en daardoor de totale kosten te kunnen drukken blijft onvoldoende. De gekozen snelheid voor sluiting van de fabriek in Born wordt hier niet mee verklaart. Ook is er onvrede over het erg late moment om dit aan het personeel mede te delen roept vraagtekens en irritatie op.

De PVT en ook CNV Vakmensen worstelt met de vraag of dit besluit kan worden tegengehouden. Dat lijkt juridisch niet haalbaar! Dus is de conclusie dat er voor gekozen moet worden om de afvloeiing van de mensen zo goed mogelijk af te handelen.

CNV Vakmensen ledenvergadering, ook voor leden van FNV
Zoals op 7 mei al aangekondigd zullen de leden van de vakbonden nader worden geïnformeerd over hoe de afhandeling van het ontslag nu verder gaat verlopen.

Ik nodig daarom alle leden van CNV Vakmensen en ook FNV uit voor een bijeenkomst.
Met jullie werkgever is afgesproken dat alle vakbondsleden daarvoor ook onder werktijd naar de bijeenkomst mogen komen op:
woensdag 5 juni 2019
om 13.30 uur tot 15.00 uur
in Amrath Hotel
Langereweg 21 te BornSociaal Plan of toch niet
Tijdens de bijeenkomst gaf de directie van Radici aan dat zij de zaken in Nederland netjes willen afhandelen en zich zullen houden aan de wettelijke verplichtingen.

Op vragen van medewerkers of zij er rekening mee moeten houden dat teveel betaalde vakantiegelden moeten worden terugbetaald werd geantwoord dat Radici dat niet zou vragen. Ook was Radici bereid om te kijken voor een compensatie voor verlies aan pensioenopbouw voor met name 55+ medewerkers. Verder zou in ieder geval een regeling voor outplacement worden aangeboden en ook aan de wettelijk verplichte transitievergoeding zou ook worden voldaan. Hiermee meent Radici een ruimhartig aanbod te doen aan de medewerkers van Radici Plastics te Born.

CNV Vakmensen is alsnog met Radici in overleg gegaan om tot een betere regeling te komen. Helaas wil de directie alleen in de marge nog aanvullende afspraken maken. Tijdens de bijeenkomst zal een en ander nader worden uitgelegd. Dus als je lid bent, kom dan naar de bijeenkomst!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid